Monitoring wycinek i nasadzeń drzew w Bydgoszczy w 2021 r.
Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew
Aktywność obywatelska
2022
kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie MODrzew  monitoruje i inwentaryzuje drzewa w Bydgoszczy.  Już po raz trzeci przygotowało raport dotyczący wycinek i nasadzeń drzew na terenie Bydgoszczy.

Celem inicjatywy była analiza decyzji o wycinkę drzew oraz związanych z nimi nasadzeń dotycząca 2021 roku, aby odpowiedzieć na następujące pytania:
● Ile i jakich gatunków drzew zostało wyciętych w 2021 r. na terenie Bydgoszczy?
● Czy są miejsca w których wycięto szczególnie dużo drzew?
● Ile było nasadzeń zastępczych?
● Jaki jest stosunek liczby nasadzeń drzew do liczby ubytków w 2021 r. ?

Wykorzystując dostęp do informacji Stowarzyszenie MODrzew poprosiło Urząd Miasta Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o decyzje dotyczące wycinek i nasadzeń na terenach Bydgoszczy. Po raz pierwszy uwzględniono także drzewa, które wycięto wydając tzw. ZRID – czyli zgodę na realizację inwestycji drogowej.

Niestety zgodnie z naszymi obawami, w 2021 r. znacznie wzrosła liczba drzew wycinanych w Bydgoszczy. Stało się tak za sprawą inwestycji, których realizacja spowolniła na skutek pandemii w 2020 r. Szczegółowe dane widać poniżej:

Dzięki dokumentom pozyskanym z urzędów za pośrednictwem dostępu do informacji o środowisku i informacji publicznej Stowarzyszenie MODrzew zbudowało bazę wycinek i przeanalizowało przyczyny wycinek. Powstała aktualna mapa wycinek i nasadzeń, która umożliwia mieszkańcom sprawdzenie, czy w ich najbliższej okolicy nie zostaną wycięte drzewa oraz gdzie planowane są nasadzenia.

Chcemy, by dane o drzewach były osiągalne dla jak najszerszego grona użytkowników i mogły być wykorzystywane w dowolnych celach.

Przeczytaj raport „Monitoring wycinek i nasadzeń w Bydgoszczy za 2021 r.

Przekazaliśmy wsparcie 4 900 zł.