• Konkurs dotacyjny Funduszu Obywatelskiego

   

  ROZMOWA MIMO RÓŻNIC

   

  Sprawdź wyniki TUTAJ!

   

   

  Fundusz Obywatelski powstał z troski o Polskę. Zależy nam na wspólnocie opartej na szacunku i Konstytucji.

   

  Wspieramy organizacje, które uczą o prawach obywatelskich, bronią ich i zapraszają, by mimo różnic porozmawiać przy wspólnym stole.

   

  Przekaż darowiznę i 1% podatku na Fundusz Obywatelski - wspierajmy obywatelską Polskę!
   

  PRZEKAŻ 1%

  NA DZIAŁANIA OBYWATELSKIE

  FUNDACJA DLA POLSKI, KRS: 0000039342

   

  CEL SZCZEGÓŁOWY: FUNDUSZ OBYWATELSKI

 • PRZEKAŻ 1% NA DZIAŁANIA OBYWATELSKIE

  FUNDACJA DLA POLSKI: KRS 0000039342
  CEL SZCZEGÓŁOWY: FUNDUSZ OBYWATELSKI

 • O Funduszu Obywatelskim

  Czym jest Fundusz Obywatelski?

  Fundusz Obywatelski powstał, by wspierać działania osób i instytucji na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, wartości konstytucyjnych, utrzymania pokoju społecznego oraz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, w duchu troski o dobro wspólne.
   

  Podstawowym źródłem finansowania Funduszu są wpłaty obywateli oraz przekazywany przez nich na ten cel 1% podatku. Fundusz jest inicjatywą niezależną od administracji publicznej i ugrupowań politycznych. Od momentu powstania wszystkie działania na rzecz Funduszu prowadzone są w oparciu o wolontarystyczną pracę członków Komitetu, który powołał Fundusz.

   

  Dlaczego zdecydowaliśmy się utworzyć Fundusz Obywatelski?

  Po ponad 25 latach od rozpoczęcia przemian systemowych w Polsce widoczna jest potrzeba utworzenia niezależnych (opartych o zasoby obywateli) funduszy wspierających szeroko rozumianą działalność obywatelską.

   

  Finansowe wsparcie tego rodzaju działań nie było dotychczas popularnym wyborem wśród obywateli. Znaczenie chętniej wspierane były i są tradycyjne działania charytatywne.

   

  W konsekwencji działania, takie jak te, które zamierza wspierać Fundusz, finansowane były często ze środków zewnętrznych (zagranicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej), ale także z publicznych środków krajowych (np. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich). Z wielu powodów obydwa te źródła (choć ważne) bywają bardzo niestabilne i podatne na różnego rodzaju wpływy ze strony administracji i partii politycznych. Niestety ostatnio niepokojąco często jesteśmy świadkami tego rodzaju incydentów.

   

  W tej sytuacji koniecznie jest uzupełniane dotychczasowych źródeł finansowania wsparciem ze strony indywidualnych obywateli i prywatnych przedsiębiorców. Wsparcie to będzie najlepszym miernikiem wagi, jaką przywiązują oni do aktywności obywatelskiej dotyczącej spraw publicznych i szansą na przetrwanie i rozwój wielu ważnych inicjatyw.

   

  Jakie działania zamierza wspierać Fundusz Obywatelski?

  Fundusz powstał, by wspierać aktywność obywateli i organizacji dotyczącą w szczególności:

  • edukacji obywatelskiej, w tym także działań adresowanych do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami;
  • działań związanych z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych - organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (ang. watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską dziennikarzy prowadzących pogłębione badania nieprawidłowości i sygnalistów (ang. whistleblowers);
  • działań zmierzających do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych;
  • działań zmierzających do budowania porozumienia – mediacji w sprawach publicznych i merytorycznej debaty publicznej, w której buduje się zaufanie – opartej na faktach, uwzględniającej głosy mniejszościowe;
  • prowadzenia otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
  • przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w życiu publicznym
  • rozwijania mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich..

  Fundusz zamierza wspierać działania obywatelskie dotyczące sfery publicznej. Można je czasem określić, jako działania należące do sfery polityki. Chodzi tu jednak o politykę rozumianą, jako "roztropna troska o dobro wspólne", a zatem znacząco inaczej niż polityka partyjna.

   

  Obywatele mają prawo interesować się sprawami publicznymi i wyrabiać sobie pogląd na ich temat. Obywatele mogą też i powinni się o nie spierać, ale ważne, żeby spór ten prowadzony był w oparciu o cywilizowane reguły i odnosił się do faktów, a nie wyłącznie emocji. Chcemy z pomocą Funduszu odbudowywać w Polsce - katastrofalnie podzielonej - " tkankę łączną", bez której ​trudno będzie nie tylko o rozwój, ale nawet o przetrwanie jako wspólnoty. Wierzymy, że "tkanka" ta zawiązuje się często w drobnych lokalnych przedsięwzięciach i te w pierwszej kolejności chcemy wspierać.

  Szukamy inicjatyw, które warto wspierać

  Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli wspierać inicjatywy (szczególnie te lokalne) zgodne z opisanymi wyżej celami Funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym NGO.pl nt. działań Funduszu planowanych na 2018 r.

   

  Zaprosiliśmy organizacje pozarządowe, do zgłaszania inicjatyw w otwartym konkursie grantowym Funduszu.

  Ogłosiliśmy stały nabór na tzw. szybkie granty, które wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia.

   

  Namawiamy do informowania nas o tych inicjatywach, które uważacie Państwo za warte wsparcia. Informacje te pomogą lepiej przygotować konkursy, a w wybranych przypadkach być może udzielić wsparcia w ramach zgromadzonych już funduszy.

 • Kapituła Funduszu Obywatelskiego

  Członkami Kapituły Funduszu są osoby, które tworzyły najważniejsze konstytucyjne organy stojące na straży praw zaraz po zmianie ustroju w 1989 roku: instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny. Rolą Kapituły jest czuwanie nad funkcjonowaniem Funduszu.

  EWA ŁĘTOWSKA

  Profesor nauk prawnych, członkini rzeczywista Polskiej Akademii Nauk, członkini korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, pierwsza polska rzecznik praw obywatelskich (1987–1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999–2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011).
   

  fot. Wojciech Wełnicki

   

  ADAM STRZEMBOSZ

  Sędzia, profesor nauk prawnych, w wiceminister sprawiedliwości (1989–1990), pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu (1990–1998). Kawaler Orderu Orła Białego.

   


   

  fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta

  ANDRZEJ ZOLL

  Profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (1991–1993), sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego (1993–1997), Rzecznik Praw Obywatelskich (2000–2006).


   

  fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

 • Komitet społeczny na rzecz Funduszu Obywatelskiego

  Społeczny Komitet na rzecz Funduszu Obywatelskiego został powołany przez osoby fizyczne związane z działającym w latach 2001-2015 Stowarzyszeniem na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.

  Komitet wyznacza kierunki działania Funduszu, obszary i formy wsparcia udzielanego przez Fundusz. Komitet, obok Komisji Oceniających, które przyznają wsparcie w ramach konkursów grantowych, decyduje o przyznaniu wsparcia z Funduszu w ramach procedury grantów na zaproszenie.

  Skład Komitetu:

  1. Katarzyna Batko-Tołuć
  2. Łukasz Domagała
  3. Piotr Frączak
  4. Krzysztof Herbst
  5. Beata Juraszek-Kopacz
  6. Zofia Komorowska
  7. Katarzyna Morawska
  8. Katarzyna Sadło
  9. Jan Jakub Wygnański

  Regulamin Komitetu społecznego

  Komitet na rzecz Funduszu Obywatelskiego działa w oparciu o regulamin dostępny tutaj.

 • Fundacja dla Polski

  Fundusz Obywatelski działa, jako wyodrębniony fundusz prowadzony przez Fundację dla Polski.

   

  Fundacja powstała na początku transformacji demokratycznej w Polsce. Jest jedną z najstarszych fundacji w Polsce, która w pierwszych latach prowadzonej działalności realizowała inicjatywy na rzecz odbudowy ruchu obywatelskiego w Polsce. Inicjatorami powstania Fundacji byli m.in. Bronisław Geremek, Stefan Meller, Andrzej Wajda i Jerzy Turowicz. Fundacja odgrywała i odgrywa ważną rolę we wspieraniu aktywności obywatelskiej i rozwoju filantropii w Polsce.

   

  Członkowie Komitetu społecznego wspólnie uznali, że ze względu na te właśnie doświadczenia oraz aktualny potencjał, to właśnie Fundacja dla Polski będzie najlepszą instytucją, w ramach której Fundusz mógłby rozpocząć swoją działalność.

   

  Fundacja, w porozumieniu z Komitetem będzie prowadziła obsługę Funduszu i dystrybucję zgromadzonych środków.

   

  Więcej informacji o Fundacji dla Polski: www.fdp.org.pl 

 • Pomóż obywatelskiej i demokratycznej Polsce

  Polska demokracja potrzebuje naszego zaangażowania. Obywatele mają prawo zabierać głos w ważnych sprawach publicznych i podejmować inne inicjatywy na rzecz ochrony praw obywatelskich, instytucji demokratycznych i dialogu społecznego. Dzięki Twojej wpłacie możemy je wesprzeć.

  Przekaż darowiznę na Fundusz

  e-przelewem lub kartą (PayU) korzystając z poniższego formularza:

  lub wspieraj Fundusz regularnym przelewem na konto.

   

   

×
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Kłopotowskiego 6/61, 03-717 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim w celu wysyłania newsletter’a dot. działań Funduszu Obywatelskiego. Zgodę wrażam dobrowolnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie CRM zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Kłopotowskiego 6/61, 03-717 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim w celu przekazywania informacji o działalności Funduszu Obywatelskiego. Zgodę wrażam dobrowolnie.

Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
×
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.FUNDUSZOBYWATELSKI.PL 
 
Postanowienia ogólne 
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym http://www.funduszobywatelski.pl, zwanej dalej „Stroną”. Polityka Prywatności opisuje, jakie informacje zbieramy, jak je chronimy, wykorzystujemy i udostępniamy oraz jak można się z nami skontaktować. Brak akceptacji naszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony. 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja dla Polski (dalej: Fundacja) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000039342, nr NIP 526-17-44-363. 
Polityka prywatności Fundacji dla Polski znajduje się na stronie http://fdp.org.pl/polityka-prywatnosci.

Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania, prowadzenia i ulepszania Strony. Strona jest niekomercyjna - nie sprzedajemy informacji na temat jej Użytkowników. 

Prawa osób, których dane przetwarzamy 
Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach 

Dane darczyńców
Fundusz Obywatelski można wspierać finansowo przekazując darowizny poprzez narzędzie wpłacam.ngo.pl za pośrednictwem systemu PayU do wpłat online. 
W przypadku darowizny przekazanej poprzez narzędzie wpłacam.ngo.pl za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie w formularzu „Przekaż darowiznę na Fundusz” imienia i nazwiska, kwoty darowizny, adresu e-mail, który jest niezbędny do technicznej obsługi płatności oraz adresu zamieszkania. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: informacja@fdp.org.pl. 

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy w systemie CiviCRM przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie informatycznym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). 

Dane subskrybentów newslettera 
Dane subskrybentów newslettera - osób, które zapisały się przez link zamieszczony na stronie www.funduszobywatelski.pl, przetwarzamy w systemie CiviCRM. Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, kod pocztowy oraz adres e-mail. Dane osobowe subskrybentów newslettera są przetwarzane przez Fundację dla Polski za zgodą subskrybentów wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera.
Subskrybenci newslettera mogą w każdym momencie zrezygnować z zapisu na newsletter klikając w link rezygnacji w stopce newslettera lub wysyłając e-mail na adres: informacja@fdp.org.pl (z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z listy wysyłkowej newslettera”).

Gdzie przechowujemy dane osobowe zbierane przez stronę
Fundusz Obywatelski, zarządzany przez Fundację dla Polski, przetwarza dane osobowe w systemie CiviCRM, bazie danych do zarządzanie relacjami. Przechowywane dane osobowe mogą zostać połączone w systemie CiviCRM z innymi danymi wynikającymi z historii kontaktów z Funduszem Obywatelskim, np.: imię, nazwisko, adres, adres email, pełniona funkcja i nazwa instytucji lub organizacji, z którą jest związany, numer telefonu oraz ew. inne dane, które pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane z racji innych kontaktów z Funduszem.

Polityka cookies i podobne technologie (Strikingly, Mixpanel)
 Podczas przeglądania Strony przez użytkownika, automatycznie pozyskiwane są informacje takie jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, nazwa domeny, z której Użytkownik wchodzi na naszą Stronę oraz żądanie strony (pliki cookies, określane także jako ciasteczka). Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Stronę odwiedzanym do urządzenia Użytkownika. Służą one do tworzenia statystyk odwiedzin Strony, diagnozowania i zapobiegania problemom związanym z adresami IP kontrolowanymi przez konkretnego dostawcę usług oraz pomagają poprawiać nasze usługi. Informacje te nie są kojarzone z danymi osobowymi przekazywanymi podczas korzystania z formularza „Przekaż darowiznę na Fundusz”. Pomagają nam sprawnie administrować Stroną, zapewnić jej wysoką jakoś merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów. 
Strona została zbudowana w platformie Strikingly i jest zgodna z RODO: Strikingly's GDPR Compliance Statement. Platforma Strikingly korzysta z usługi Mixpanel przeznaczonej do analizy stron www. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze Strony (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane przez firmę Mixpanel na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Mixpanel wykorzystuje te informacje w celu świadczenia usług związanych z działaniem Strony i jego wykorzystywaniem. Mixpanel może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Mixpanel. Użytkownik może zmodyfikować ustawienia cookies (w tym odmówić korzystania z plików tego rodzaju) wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak wówczas, nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Strony. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies przez Stronę. Użytkownik, poprzez korzystanie ze Strony, wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez firmę Mixpanel w sposób i celach określonych powyżej. Strikingly używa funkcji Web Beacon, obrazów i skryptów, które pomagają lepiej zarządzać treścią Strony. Strikingly wykorzystuje także pliki Flash do gromadzenia i przechowywania informacji. Pliki cookie Flash różnią się od plików cookie, pod względem ilości, rodzaju i sposobu przechowywania danych. Gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi przekazywanymi przez użytkowników w formularzu „Przekaż darowiznę na Fundusz”. 

Zakres i zmiana Polityki prywatności Strony 
Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce Prywatności dotyczą jedynie strony znajdującej się w domenie http://www.funduszobywatelski.pl. Nasza Witryna zawiera łącza do innych stron internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą być inne. Jeśli przesyłasz dane osobowe do którejkolwiek z tych witryn (w tym wplacam.ngo.pl i PayU), Twoje dane są regulowane przez ich politykę prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej. 

Kontakt i dodatkowe informacje w razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: informacja@fdp.org.pl. Wszelkie dane, które Użytkownicy naszej Strony przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi. 

Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na Stronie. Korzystanie przez użytkownika ze Strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji. 
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w ostatniej wersji od dnia 7 marca 2019 r.