Konkurs Funduszu Obywatelskiego

WYNIKI KONKURSU WSPÓŁDZIAŁAMY! (2023-2024) I РЕЗУЛЬТАТИ НАШОГО КОНКУРСУ «ВЗАЄМОдіємо!»

Z radością informujemy, kto otrzyma wsparcie w ramach naszego konkursu na inicjatywy osób uchodźczych w Polsce „WSPÓŁdziałamy!” 17 grup nieformalnych i organizacji współtworzonych przez osoby uchodźcze i migranckie  będzie mogło zrealizować swoje pomysły dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego! Dziękujemy wszystkim, którzy przedstawili nam swoje projekty!

Wśród wybranych z aż 174 zgłoszeń są wnioski osób z doświadczeniem uchodźstwa m.in. z Białorusi, Czeczenii, Buriacji i Ukrainy, mieszkających i działających w różnych częściach Polski. Wsparcie popłynie do Bielska-Białej, Gdańska, Gorajca, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Torunia i Warszawy.

Osoby uchodźcze realizować będą inicjatywy edukacyjne, kulturalne, międzykulturowe, (samo)pomocowe, rzecznicze, czy dotyczące praw kobiet: wspólne ukraińsko-polskie muzykowanie, warsztaty dla młodzieży, wsparcia dzieci/młodzieży uchodźczej w funkcjonowaniu w polskiej szkole, szkoła rodzenia dla kobiet w ciąży, nauka języka czeczeńskiego, wsparcia aktywności gospodarczej osób z doświadczeniem uchodźczym, polsko-ukraiński klub seniora, warsztaty z dziedziny IT dla osób uchodźczych czy spotkania z działaczami Kultury Białoruskiej.  

Serdecznie gratulujemy w imieniu Funduszu oraz Partnera Konkursu, Fundacja Edukacja dla Demokracji, wszystkim inicjatywom, które zostały wybrane! Cieszymy się, że tyle dobrego wydarzy się z inicjatywy uchodźców i uchodźczyń w Polsce. Bardzo dziękujemy także za wsparcie Funduszu Tutaj organizowanego przez Ashokę.

12 inicjatyw znalazło się na liście rezerwowej – mają szansę na otrzymanie wsparcia, jeśli uda się nam pozyskać finansowanie. Możesz nam w tym pomóc, przekazując darowiznę!

З радістю розповідаємо про те, хто отримає допомогу в рамках нашого конкурсу ініціатив осіб з досвідом біженства у Польщі «ВЗАЄМОдіємо!» 17 неформальних груп та організацій, співтворцями яких є особи з досвідом біженства і міграції, зможуть здійснити свої ідеї завдяки підтримці Громадянського фонду!Дякуємо всім, хто надіслав нам свої проєкти!

Серед обраних з аж 174 (!) поданих на конкурс заявок – ініціативи біженців, зокрема, з Білорусі, Чечні, Бурятії та України, які проживають і ведуть діяльність у різних регіонахПольщі. Допомога надійде у міста Бельсько-Бяла, Гданськ, Гораєць, Катовиці, Краків, Лодзь, Познань, Торунь і Варшаву. Особи з досвідом біженства реалізуватимуть освітні, культурні, міжкультурні, адвокаційні ініціативи, а також ініціативи у сфері (само)допомоги і прав жінок: спільні українсько-польські заняття музикою, майстер-класи для молоді, підтримка дітей і молоді з досвідом біженства у функціонуванні в польській школі, школа майбутніх мамдля вагітних жінок, уроки чеченської мови, підтримка підприємницької діяльності біженців, польсько-український клуб людей поважного віку, заняття у сфері IT для біженців, зустрічі з діячами білоруської культури.  

Щиро вітаємо переможців конкурсу від імені нашого Фонду та від імені партнера конкурсу,  Фонду «Освіта для демократії»! Ми надзвичайно раді, що так багато добрих справ робитиметься з ініціативи біженців у Польщі. Дуже дякуємо також за підтримку Фонду «Тут», заснованому організацією Ashoka.

Крім того, 12 ініціатив потрапили до резервного списку – вони мають шанс отримати допомогу, якщо нам вдасться здобути відповідне фінансування. Ви можете нам у цьому допомогти, надсилаючи вашу пожертву!

Projekt realizowany dzięki wsparciu Funduszu Tutaj organizowanego przez Ashokę.

Lista inicjatyw, które otrzymają wsparcie

 • Fundacja DAR LOSU – Bezpieczna przestrzeń i siła wspólnoty: Grupa samopomocy na rzecz rozwoju i wsparcia uchodźców w Polsce  – Warszawa – 14 770 zł
 • Chawa Bugajewa – Krąg kobiet z Czeczenii – grupa wsparcia dla muzułmanek w Polsce oraz mini świetlica dla dzieci z nauką języka czeczeńskiego – Warszawa – 5 000 zł
 • Stowarzyszenie Języka Białoruskiego im. Franciszka Skaryny – Spotkania z działaczami Kultury Białoruskiej (poeci, tłumacze, pisarze) – Łódź – 15 000 zł
 • Klub Nastolatków Wyspa – Klub Nastolatków Wyspa – Warszawa – 4 800 zł
 • Fundacja Folkowisko – Mosty Młodych – Gorajec – 15 000 zł
 • Rada Uchodźców – Dajemy uchodźcom siłę – Warszawa – 5 000 zł
 • Grupa Black out – Melodie jednoczenia – Kraków – 5 000 zł
 • Stowarzyszenie Polsko-Wajnachski Ośrodek Kultury „Marszo” – Razem łatwej – inicjatywa samopomocy edukacyjnej społeczności uchodźców czeczeńskich w Polsce – Warszawa – 15 000 zł
 • Międzykulturowy Klub Seniora – Razem w Polsce: seniorzy zjednoczeni w nowym kraju – Gdańsk – 5 000 zł
 • Oksana Vykhovanets – Aktywni seniorzy z Ukrainy – Poznań – 5 000 zł
 • New Home Project – Dom tam, gdzie jestem #Bielsko-Biała – warsztaty fotograficzno-integracyne dla nastolatków-cudzoziemców z doświadczeniem emigracji albo przymusowego przemieszczenia – Bielsko-Biala – 5 000 zł
 • Buryiad Gurun Polska – Buryiad Gurun Polska – Warszawa – 5 000 zł
 • Fundacja Współpracy Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej «FREE DOM» – „Mama-Club” – klub psychoedukacyjny dla rodziców – Toruń – 15 000 zł
 • Integracyjny Klub Biznesu w Katowicach (grupa nieformalna) – Integracyjny Klub Biznesu w Katowicach – 5 000 zł
 • Hoshimi Sanjari – CodeYourPath: Integracja przez Innowację – Warszawa – 4 640 zł
 • Stowarzyszenie na rzecz wsparcia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych „Salventa” – O czym powinnaś wiedzieć zanim urodzisz dziecko w Łodzi – pomoc uchodźczyniom w okresie ciąży – Łódź – 15 000 zł
 • Fundacja Arbhejmo –  Arbhejmo Club – Warszawa – 15 000 zł

Lista rezerwowa

Wnioski, które mają szansę na dofinansowanie w razie pozyskania przez Fundusz Obywatelski dodatkowych środków na konkurs.

1. Fundacja Kobiety Wędrowne – W kuchniach świata o prawach kobiet- Sopot – 11 600 zł
2. Fundacja  Nowa Ziemia – Жаночы клуб „Журавіны/ Kobiecy Klub „Żurawina” – Białystok – 10 000 zł
3. Grupa nieformalna МИ – РАЗОМ / Jesteśmy Razem – organizacja lokalu do projektu „Jesteśmy razem” – Zabrze – 5 000 zł
4. Nataliia Ivanova – Mama Flow – sąsiedztwo to druga rodzina  – Wrocław – 5 000 zł
5. Fundacja Widowisk Masowych – Opowiedz swoją historię poprzez sztukę – Ptaszkowa – 15 000 zł
6. Czeczeńskie kobiety z Kazachstanu – Trzy ojczyzny Warszawa – 5 000 zł
7. Fundacja Kupalinka – Zajęcia teatralne dla uchodźców Kupalinka – Warszawa – 15 000 zł
8. Fundacja „Siła Kobiety” – Najlepiej razem – Wrocław – 14 280 zł
9. Klub Kobiet ASA – Krótki kurs z podstaw założenia i promowania wlasnego biznesu w Polsce dla kobiet migrantek/uchodźczych z Ukrainy i Białorusi – Bydgoszcz – 5 000 zł
10. Liudmyla Dyshleva – Grupa wsparcia rozwoju dla kobiet z Ukrainy – Lublin – 5 000 zł
11. Grupa Inicjatywna „Malwa”– Bądźmy bliżsi
sobie – Poznań – 4 700 zł
12. Fundacja Afgański Dom – Afgańskie święta w Polsce – Warszawa – 5 000 zł

WSPÓŁdziałamy! Konkurs na społeczne inicjatywy uchodźców (2023-2024)

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw podejmowanych przez osoby uchodźcze* na rzecz innych uchodźców/uchodźczyń przebywających w Polsce lub na rzecz lokalnych społeczności, w których przebywają. W ten sposób chcemy wspierać samoorganizację osób uchodźczych wychodząc z założenia, że one same wiedzą najlepiej o potrzebach osób w podobnym położeniu i, mając podobne doświadczenia, mogą wspierać się wzajemnie. Chcemy też dać możliwość uchodźcom i uchodźczyniom wyjścia z inicjatywami skierowanymi do mieszkańców, wspomagającymi integrację, współpracę i wzajemne poznawanie się oraz wspólne działania na rzecz dobra wspólnego.

*Na potrzeby tego konkursu przez „osobę uchodźczą/osobę z doświadczeniem uchodźstwa” rozumiemy osoby przebywające poza swoim krajem pochodzenia na skutek konfliktu zbrojnego lub uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych, dla których powrót do domu jest zbyt niebezpieczny (por. Konwencja dotycząca statusu uchodźców i UNHCR). 

Kto może ubiegać się o wsparcie w konkursie?

Konkurs skierowany jest do osób z doświadczeniem uchodźczym, które – z powodu wojny, konfliktu, przemocy, czy prześladowania – opuściły kraj zamieszkania lub których bezpieczeństwo może być zagrożone w razie powrotu do swojego kraju. Nie wymagamy formalnego potwierdzenia takiej sytuacji osób aplikujących.

Do zgłaszania inicjatyw w konkursie zapraszamy:

 • osoby uchodźcze* działające w grupach nieformalnych (min. 3 osoby, które mają wspólny cel, dla którego działają), w których większość stanowią osoby uchodźcze,
 • organizacje (stowarzyszenia, fundacje) prowadzone przez osoby z doświadczeniem uchodźstwa, tzn. w których we władzach zasiadają m.in. osoby uchodźcze i jednocześnie – w których działania prowadzą osoby uchodźcze,
 • lokalne organizacje mniejszości narodowych lub etnicznych lub lokalne organizacje migranckie (lub lokalne oddziały takich organizacji ogólnopolskich), w których działania prowadzą osoby uchodźcze.

Co będziemy wspierać w ramach konkursu?

W ramach konkursu planujemy wesprzeć działania lokalne inicjowane i prowadzone przez osoby uchodźcze przebywające w Polsce realizowane we współpracy i na rzecz:

 1. uchodźców/uchodźczyń w Polsce;
 2. lokalnej społeczności w Polsce, w której wnioskodawca przebywa.

Szukamy inicjatyw, które mieszczą się w następujących obszarach: 

 • organizacja grup wsparcia odpowiadających na potrzeby osób uchodźczych: np. organizacja grup samopomocowych celem stworzenia bezpiecznego środowiska/przestrzeni do rozmowy czy wymiany doświadczeń, wsparcie interwencyjne dla nowo przybywających osób, adaptacja w nowym otoczeniu, działania informacyjne, opieka nad dziećmi, aktywizacja zawodowa/szkolenia, organizacja integracji, czasu wolnego, działań kulturalnych;
 • wzmacnianie zdolności osób uchodźczych do samoorganizacji lub współpracy z lokalną społecznością: możliwość pokrycia kosztów, które pozwolą wnioskodawcy prowadzić działania w bardziej systematyczny, trwały lub profesjonalny sposób, m.in. takich jak: koszty szkoleń/doradztwa np. w kwestiach formalnych prowadzenia działalności w Polsce czy pozyskiwania środków, tłumaczeń, zakupu sprzętu, koszty administracyjne, transport/podróże/noclegi, koordynacji i sieciowania z partnerami i np. innymi grupami uchodźczymi, wynagrodzenia koordynatorów;
 • integracja osób uchodźczych i lokalnej społeczności: działania prowadzone przez uchodźców/uchodźczynie z/dla lokalnej społeczności we współpracy z lokalnymi partnerami i z włączeniem pozostałych mieszkańców, wspierające wzajemne poznawanie się i edukację międzykulturową uchodźców/uchodźczyń i lokalnej społeczności (partnerami mogą być nieformalne grupy obywateli/obywatelek, lokalne organizacje i instytucje publiczne);
 • prowadzenie i wspieranie aktywności obywatelskiej osób uchodźczych, zabierania głosu w ważnych sprawach, działania na rzecz ochrony praw osób uchodźczych i poprawy sytuacji osób uchodźczych w Polsce.

W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć charakter ponadlokalny lub ponadregionalny.

Podczas oceny wniosków Komisja będzie brała pod uwagę: zgodność propozycji z założeniami konkursu opisanymi powyżej, poziom zaangażowania osób z doświadczeniem uchodźstwa w stworzenie i realizację inicjatywy, wagę problemu, czy proponowane działania odpowiadają na potrzeby i stanowią adekwatną odpowiedź na nie, oraz czy budżet jest odpowiedni do planowanych działań.

Preferowane będą działania:

 • które mają niewielkie szanse finansowania z innych źródeł;
 • które odpowiadają na istotne potrzeby i wyzwania, przed którymi stoją osoby z doświadczeniem uchodźstwa w danej grupie czy miejscu,
 • przy działaniach integracyjnych osób uchodźczych z lokalną społecznością, autentycznie włączające obie grupy we współpracę;
 • wnioskodawców, którzy współpracują i koordynują swoje działania z innymi grupami, organizacjami, instytucjami wspierającymi osoby uchodźcze lub prowadzą działania we współpracy z lokalnymi partnerami (grupami nieformalnymi, organizacjami, instytucjami, itp.).

O jakie wsparcie można się ubiegać?

W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w wysokości:

 • grupy nieformalne – do 5000 zł,
 • organizacje (stowarzyszenia, fundacje) – do 15 000 zł,

które zostanie przekazane ze środków Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w formie dotacji lub darowizny celowej (w przypadku grup nieformalnych darowizna zostanie przekazana jej przedstawicielowi/przedstawicielce – osobie indywidualnej).

Na wsparcie działań przewidziano łącznie 150 000 zł z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Spodziewamy się wesprzeć ok. 15-18 inicjatywFundusz Obywatelski rezerwuje sobie możliwość zwiększenia puli środków przeznaczonych na wsparcie w razie dużej liczby ciekawych zgłoszeń.

W ramach otrzymanego wsparcia można będzie pokrywać koszty związane bezpośrednio z proponowanymi działaniami i niezbędne do ich przeprowadzenia i poniesione między 1 lutego 2024r. a 30 czerwca 2024 r. (okres prowadzenia działań może być krótszy).

Nie wymagamy wkładu własnego, można ubiegać się o 100% dofinansowania kosztów.

Nie będą pokrywane koszty:

 • żywności, leków, środków higienicznych, ubrań, sprzętu i innych artykułów wysyłanych do Ukrainy i ich transportu oraz takie koszty poniesione w Polsce, jeśli te zakupy nie są elementem szerszego projektu i nie towarzyszą im inne działania;
 • zapewnienia potrzeb pojedynczych osób lub rodzin, np. zapewnienia pracy pojedynczej osobie, wynajmu mieszkań dla indywidualnych osób/rodzin,  pomocy finansowej poza wyjątkowymi wypadkami uzgodnionymi z Fundacją już po podpisaniu umowy;
 • związane z działalnością gospodarczą i odpłatną wnioskodawcy, koszty związane z działalnością partyjną i religijną, kary, grzywny, mandaty, podatki (z wyłączeniem podatku VAT, jeśli nie ma możliwości jego odzyskania, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od ewentualnej darowizny z Funduszu), koszty związane z zaciągniętymi kredytami i odsetkami, nieuzgodniony pisemnie z Fundacją regranting i przekazywanie środków pieniężnych osobom trzecim;
 • działań, produktów i usług związanych z szeroko pojętymi działaniami wojskowymi i wojennymi. 

 

Jak wygląda proces zgłaszania i wyboru inicjatyw?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym konkursie, zadać pytania? Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się online w dniu 28 listopada 2023 r. o godzinie 17:30. Żeby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o zarejestrowanie się w formularzu dostępnym pod linkiem => TUTAJ. Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim, ale będzie możliwość zadawania pytań w jęz. angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Zapraszamy grupy nieformalne i organizacje do zgłaszania wniosków w systemie Witkac (sprawdź, GDZIE i JAK ZAŁOŻYĆ konto). 

Formularz wniosku dostępny jest PO ZALOGOWANIU w systemie Witkac pod następującym adresem: https://witkac.pl/#contest/view?id=27785

Z pytaniami zawartymi w formularzu można się również zapoznać => TUTAJ.

Wypełnioną elektroniczną wersję wniosku należy złożyć (zarejestrować i uzyskać potwierdzenie rejestracji) w systemie Witkac do 12 grudnia 2023 r. do godziny 14:00.

Nie wymagamy wersji papierowej wniosku.

Wnioski można składać w języku polskim, angielskim, białoruskim, rosyjskim lub ukraińskim.  

Jedna grupa nieformalna/organizacja lokalna/oddział organizacji ogólnopolskiej może zgłosić tylko jeden wniosek w konkursie.

Jedna grupa nieformalna/organizacja może występować jako partner inicjatywy tylko w dwóch wnioskach składanych konkursie.

Grupy i organizacje, które otrzymały wsparcie w pierwszej edycji konkursu i uzyskały akceptację sprawozdania mogą złożyć wniosek również w tej edycji.

Wnioski złożone w innej formie niż przez system Witkac nie będą rozpatrywane. Jeśli wnioskodawca złoży w systemie Witkac kilka wniosków o tym samym tytule, oceniana będzie najpóźniej zarejestrowana wersja.

Na etapie oceny formalnej weryfikowane będzie, na podstawie dostarczonych danych i oświadczeń, czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie (zgodnie z zapisami w niniejszym ogłoszeniu). Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Wnioski zostaną przeanalizowane przez powołaną dla konkursu Komisję Oceniającą. Na etapie oceny merytorycznej przedstawiciele Komisji oceniającej mogą przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą. Komisja może wskazać zmiany/sugestie zmian do wprowadzenia we wniosku i kształcie inicjatywy.

Decyzja Komisji oceniającej dotycząca przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wnioskami dopuszczonymi do oceny merytorycznej (decyzja Komisji Oceniającej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie). Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca, decyzja Komisji konkursowej przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową do końca stycznia 2024 r.

Informacje o przyznanym wsparciu (w tym nazwy grup nieformalnych i organizacji) będą publikowane na stronie Funduszu i w mediach społecznościowych.

Co po przyznaniu wsparcia? 

Umowę dotacyjną lub darowizny celowej ze strony Funduszu będzie podpisywać Fundacja dla Polski (jako podmiot zarządzający Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca). Przed podpisaniem umowy Fundacja może zwrócić się do wnioskodawcy o kopie dokumentów poświadczających dane i oświadczenia zawarte we wniosku oraz wprowadzenie zmian we wniosku sugerowanych przez Komisję oceniającą lub może podjąć działania wspierające wnioskodawcę w dopracowaniu wniosku zgodnie z zaleceniami Komisji.

Wniosek jest częścią umowy dotacyjnej dotyczącej udzielenia wsparcia przez Fundusz.

Wsparcie przekazywane będzie przez Fundację po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie. Wydatki w ramach inicjatywy można ponosić tylko między datami wskazanymi we wniosku (data rozpoczęcia – data zakończenia inicjatywy) i zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami rachunkowości i prawa podatkowego.

Realizacja umowy, działań i budżetu zawartych we wniosku podlegać będzie monitoringowi i ocenie Fundacji. Przewidujemy także dodatkowe wsparcie pozafinansowe (np. dot. kwestii formalnych) dostosowane do potrzeb wnioskodawców, które zostanie uzgodnione na etapie podpisywania umowy.
Dotowany/osoba lub grupa wspierana zobowiązani będą do przedstawienia Fundacji sprawozdania z realizacji umowy, budżetu i przeprowadzonych działań. Wymogi dotyczące sprawozdawania zawarte będą w umowie.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Julią Brykczyńską pod numerem tel. 503905605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00 (w jęz. polskim i angielskim). W razie potrzeby kontaktu w innych językach prosimy o wiadomość e-mail na adres: julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl. Wcześniej jednak prosimy o zapoznanie się z treścią Odpowiedzi na często zadawane pytania, które przygotowaliśmy dla Państwa w związku z konkursem.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawców znajdziecie Państwo w załączniku do wniosku w systemie Witkac. 

Lista inicjatyw, które otrzymały wsparcie w ramach pierwszej edycji konkursu w 2022 r.

 •  Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej, Budowanie pozytywnego wizerunku uchodźców z Ukrainy w mediach społecznościowych, 10 000 zł.
 • Oksana Trybun, Група самодопомоги, як засіб вирішення особистих проблем біженців з України щодо інтеграції в громаду Кракова, 3 500 zł.
 • Veranika Lebedz, Бацькоўскі камітэт школы беларусаў замежжа /адукацыя дзяцей, 3 500 zł.
 • Stowarzyszenie Mova, Język bez barier, Fundusz tłumaczeniowy dla osób uchodźczych, 9 400 zł.
 • Dzieci z Dworca Brześć. Przytulić starość, 3 500 zł.
 • Fundacja Integracji i rozwoju cudzoziemców w Polsce, Научи меня новому, 9 900 zł.
 • Yana Alekseenko, Lihtariki, 3 500 zł.
 • Viktar Klimus, „Карагод” Асацыяцыя працаўнікоў культуры і адукацыі, вымушана эміграваўшых у Польшчу, 3 500 zł.
 • Fundacja Dom Afgański, Afgański Dom, 10 000 zł.
 • Grupa głuchych Ukraińców i tłumaczy ukraińskiego języka migowego, Pomoc ukraińskim głuchym uchodźcom poprzez tłumaczenie w języku migowym, 3 500 zł.
 • Fundacja”Dwa Skrzydła UA”, „Школа Двох Крил” –  „Szkoła Dwóch Skrzydeł”, 10 000 zł.
 • Діти з України у Кракові/Dzieci z Ukrainy w Krakowie, Читацькі зустрічі для дітей у Кракові, 3 500 zł.
 • Fundacja YOUkraine, Program wzmacniający rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym z elementami zajęć umuzykalniających, 10 000 zł.
 • Дзіцячы развіваючы цэнтр „Кракаўскія жэўжыкі”  (Natallia Drobysh), Дзіцячы развіваючы цэнтр „Кракаўскія жэўжыкі”, 3 500 zł.
 • FUNDACJA „BIAŁORUSINI W ŁÓDZKIM”, Warsztaty gotowania dla cudzoziemców i Polaków „Dania twojego kraju”,  7 000 zł.
 • Неформальне об’єднання українських жінок з міста Глівіце, Створення мультикультурного простору для онлайн-спілкування та живих зустрічей “Українці на Сілезії” \Ukraińcy na Śląsku, 3 500 zł.
 • Niezależne Stowarzyszenie Białoruskich Postaci Kultury, Aukcja dzieł sztuki dla Białorusinów i Ukraińców, 3 500 zł.
 • Вдячне серце!, Дякуємо, Познань! – налагодження стосунків між Українцями і Поляками, 3 500 zł.