Rozmowy przy wspólnym stole
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Rozmowa mimo różnic
2018
cała Polska

W ramach inicjatywy wypracowano i sprawdzono model dobrej rozmowy. „Rozmowy przy wspólnym stole” stworzyły szansę na spotkanie osób z różnych środowisk i o różnych poglądach z danej miejscowości, które na co dzień rzadko mają okazję do wymiany myśli i poglądów, chociaż łączy je troska o dobro wspólne. Wierzymy, że biblioteka, instytucja ciesząca się zaufaniem mieszkańców, jest dobrym miejscem do szczerej i autentycznej rozmowy o ważnych sprawach lokalnych, miejscem, w którym mieszkańcy mogą się wysłuchać i które zapewni przestrzeń do wzajemnego zrozumienia. Oprócz wypracowania formatu „dobrej rozmowy”, inicjatywa objęła również szkolenia dla pracowników ponad 20 bibliotek z całej Polski, którzy lokalnie przeprowadzili rozmowy przy wspólnym stole.

Więcej informacji o inicjatywie

Przekazaliśmy wsparcie finansowe 68 025 zł.