WYNIKI KONKURSU „Wspieranie działań strażniczych w Polsce”- ŚCIEŻKA PIERWSZA
Ochrona lasów i drzew w miastach, monitoring mediów, jawne partie, umowy i wybory, ochrona praw ucznia i dziecka, kontrola lokalnego samorządu – to tylko niektóre z tematów, które będą podejmowane przez strażniczki i strażników, którzy otrzymają wsparcie w ramach 1. ścieżki tegorocznej edycji naszego konkursu!
Miło nam poinformować, że w ścieżce 1. złożono 22 wnioski. Jeszcze milej, że 15 inicjatyw zostało wybranych do dofinansowania, w tym 5 warunkowo, w razie spełnienia warunków określonych przez Komisję Konkursu:
Fundacja BastaMedia wolne od nienawiści
Grzegorz KrakowiakUtrzymanie i rozwój mechanizmu rejestrów: umów i wpłat
Stowarzyszenie Radomianie dla demokracji Monitoring żywotności i obumierania nowych nasadzeń drzew
Fundacja Zielone KujawyUdatność nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej w Ciechocinku
Stowarzyszenie OkolicaWsparcie walki o pozostawienie żywotników zachodnich w Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku- dofinansowanie wykonania ekspertyzy dendrologicznej
Anna SochaMonitoring koron drzew miejskich
Adam IwańczukDobry start
KogutoriumCel szkoleniowy: Wzmacnianie więzi w stowarzyszeniu oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i współpracy poprzez integracyjne aktywności i refleksję nad dotychczasowymi osiągnięciami oraz celami organizacji
Stowarzyszenie Nasz Las TuleckiWyłączenie z użytkowania rębnego Użytku Ekologicznego „Darzybór” w drodze pozwu cywilnego przeciw Skarbowi Państwa
Anna Rawska-SkotnicznyMonitorowanie dostępu do zawodu zaufania publicznego inżyniera budownictwa i cyfryzacji w budownictwie, ułatwienie dostępu do specjalistów z branży budowlanej, zmiana przepisów budowlanych
Wsparcie warunkowe otrzymują:
Tulimy MamyWzmocnienie strażniczek okołoporodowych 
Fundacja GrowSPACE Psychiatria dziecięca i onkologia dziecięca pod lupą 
Instytut Dolnośląski Koleją po Dolnym Śląsku: dostępne podróże 
Martyna RegentGdyńskie Standardy Jawności 
Ewa KorolczukWłączanie lokalnej społeczności w działania strażnicze w Rezerwacie i Lesie Zwierzyniec w Białymstoku poprzez organizowanie spacerów leśnych z przyrodnikami
Łącznie przyznaliśmy aż o ponad 10 000 zł więcej niż planowaliśmy!
Więcej informacji na stronie: https://www.funduszobywatelski.pl/konkurs/
Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom konkursu za zgłoszenie Waszych pomysłów! Z osobami i organizacjami, którym przyznano wsparcie będziemy kontaktować się indywidualnie drogą mailową. Cieszymy się, że rozwijacie działania strażnicze i patrzycie władzy na ręce! Dzięki Wam prawo do dostępu do informacji jest lepiej egzekwowane a jawność i przejrzystość działalności publicznej staje się bardziej udziałem nas wszystkich!
Informacje o wynikach konkursu w ścieżce 2.  zostaną przekazane wnioskodawcom w poniedziałek 3 czerwca br.