Polskie self-adwokatki na konferencji „EUROPA W AKCJI” organizowanej przez Inclusion Europe

Dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego self-adwokatki wraz z osobami wspierającymi wzięły udział w 20. Międzynarodowej Konferencji Self-Adwokatów „Europa w Akcji” organizowanej przez stowarzyszenie Inclusion Europe w Glasgow w maju 2024 roku. Tematem głównym spotkania była deinstytucjonalizacja, temat ważny również w Polsce. Polscy self-adwokaci mówili o nim na konferencjach z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją samopomocową. Jego celem jest jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.