Wybory sędziego ETPC z Polski: kolejna lista odrzucona
24 stycznia 2022 roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy po raz drugi odrzuciło listę kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przedstawioną przez polski rząd. Zgłoszone zostały te same osoby, co przy pierwszym podejściu: prof. Elżbieta Karska, dr Agnieszka Szklanna oraz prof. Aleksander Stępkowski. Wcześniej Komitet ds. wyboru sędziów ETPC zarekomendował Zgromadzeniu odrzucenie listy z Polski ze względu na to, że nie wszystkie zgłoszone osoby spełniają wymogi do pełnienia urzędu europejskiego sędziego. Sama procedura wyboru także budziła wątpliwości: nadal brakuje jej transparentności, a członkowie zespołu wyłaniającego kandydatów to osoby powiązane z władzą wykonawczą bądź podmiotami jej podległymi. Polski rząd będzie musiał ponownie, już trzeci raz, przedstawić nową listę kandydatów.

Przebieg postępowania opisuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która monitoruje krajową procedurę selekcji kandydatów na urząd sędziego Trybunału w Strasburgu.

Więcej informacji.