Wspieramy organizacje węgierskie w staraniach o uczciwe wybory parlamentarne

Za trzy miesiące, w kwietniu 2022 roku, Węgrzy wybiorą nowy rząd. Aby okazać solidarność ze społeczeństwem obywatelskim na Węgrzech, wspieramy działania węgierskich organizacji społecznych, które prowadzą działania edukacyjne, profrekwencyjne i związane z ochroną integralności wyborów:

✅ Ruch Policzmy Razem! pracuje nad tym, żeby w każdej komisji wyborczej był jeden członek/członkini niezależny/a od rządu i partii rządzącej,

✅ Drukuj Swoje! publikuje i dystrybuuje swoją własną tygodniową gazetę w małych ośrodkach, gdzie mieszkańcy mają dostęp tylko do mediów kontrolowanych przez rząd,

✅ Fundacja Kolegium Obywatelskie organizuje spotkania w najsłabiej rozwiniętych obszarach kraju, wyjaśniając jakie znaczenie ma uczestnictwo w wyborach i uczciwy proces wyborczy,

✅ Szkoła Życia Publicznego udostępni darmowe szkolenia dla NGOsów o wywoływaniu dyskusji nt. ważnych problemów społecznych przy okazji wyborów.

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca ma doświadczenie we wspieraniu działań obywatelskich w okresie wyborów w Polsce: społecznej obserwacji wyborów, monitoringu mediów podczas kampanii wyborczych, działań edukacyjno-informacyjnych dot. procesów wyborczych i działań profrekwencyjnych.