Mapa „Przyjaciele Drzew”

Fundacja EkoRozwoju i Przyjaciele Drzew przygotowali bazę organizacji, aktywistów i grup nieformalnych prowadzących lokalnie działania strażnicze i interwencyjne w celu ochrony drzew. Znajdziecie ją na mapie inicjatyw dla drzew.

Inicjatywa pomogła uporządkować rozproszone informacje o aktywistach podejmujących działania w obronie drzew – na poziomie lokalnym i krajowym. Wsparła tez możliwość kontaktowania się działaczy między sobą oraz ułatwia kontakt mieszkańcom z podmiotami, które działają w ich okolicy i mogą udzielić wsparcia w podejmowaniu interwencji na rzecz drzew. Inicjatywa rozpoczęła też cykl spotkań on-line „Praktyczna ochrona drzew” dla aktywistów, na których dzielą się wiedzą merytoryczną, rozmawiają o możliwościach współpracy, dowiadują się o potrzebach i ograniczeniach innych grup działających dla drzew.