Wstępny komunikat po obserwacji głosowania w wyborach parlamentarnych i referendum

Fundacja Odpowiedzialna Polityka zaprezentowała wstępny komunikat po obserwacji dnia głosowania w wyborach parlamentarnych i referendum ogólnokrajowym!

POBIERZ RAPORT

Zawarła w nim opis i wstępne wyniki obserwacji, którą przeprowadzili społeczni obserwatorzy w całej Polsce i za granicą, jak i rekomendacje na przyszłość.
Rekomenduje zmiany w obszarach takich jak:
🔸 poprawa i ujednolicenie systemu szkolenia członków komisji wyborczych
🔸 wprowadzenie mechanizmów zapewniających przestrzeganie zasady tajności głosowania
🔸 ujednolicenie praw obserwatorów społecznych
🔸 dokonanie korekty liczby mandatów w okręgach wyborczych zgodnie z wnioskiem Państwowej Komisji Wyborczej zaadresowanym do Marszałek Sejmu 21 października 2022 r.
🔸 zmniejszenie górnego limitu liczby mieszkańców przypadających na obwód głosowania z 4000 do co najwyżej 3000
🔸 wypracowanie mechanizmów dążących do uniemożliwienia wprowadzania zmian legislacyjnych w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed wyborami.

 

Celem inicjatywy „Społeczna obserwacja wyborów parlamentarnych 2023” Fundacji Odpowiedzialna Polityka jest przedstawienie niezależnej i obiektywnej oceny przebiegu wyborów do parlamentu oraz referendum ogólnopolskiego w oparciu o analizę zmian legislacyjnych regulujących przebieg procesu wyborczego, obserwację przebiegu procesu w dniu głosowania oraz prezentację wniosków z obserwacji wraz z przygotowaniem rekomendacji mających na celu poprawę jakości procesu wyborczego w przyszłości. Fundacja będzie również obserwować proces składania i rozpatrywania protestów wyborczych oraz opublikuje pełny raport oceniający wybory około dwa miesiące po ich zakończeniu.

Społeczną obserwację wyborów wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.