WSPÓŁdziałamy! Konkurs na społeczne inicjatywy uchodźców i uchodźczyń w Polsce
Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca
Wsparcie uchodźców i migrantów
2023
cała Polska

W ramach konkursu WSPÓŁdziałamy! na społeczne inicjatywy uchodźców i uchodźczyń przyznaliśmy wsparcie 20 projektom, których celem jest samoorganizacja uchodźców i uchodźczyń w Polsce oraz ich integracja ze społecznością lokalną, w której przebywają.

W ramach konkursu aż 47 uchodźczych grup nieformalnych i 33 organizacje współtworzone przez osoby uchodźcze i migranckie zgłosiły swoje inicjatywy skierowane do mieszkańców lub do innych uchodźców/uchodźczyń, wspomagające integrację, współpracę i wzajemne poznawanie się oraz wspólne działania na rzecz dobra wspólnego. 71 wniosków zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Wśród inicjatyw, które otrzymały granty są projekty docenione za model współpracy ze społecznościami lokalnymi, inicjatywy edukacyjne, projekty artystyczne, pomocowe, samopomocowe czy międzykulturowe. Wśród wybranych z prawie 80 zgłoszeń inicjatyw są wnioski osób z Afganistanu, Białorusi, Czeczenii, Kurdystanu i Ukrainy mieszkających i działających w różnych częściach Polski. Wsparcie popłynie m.in. do Katowic, Olsztyna, Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina, Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia.

Lista inicjatyw, które otrzymały wsparcie:

 •  Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej, Budowanie pozytywnego wizerunku uchodźców z Ukrainy w mediach społecznościowych, 10 000 zł.
 • Oksana Trybun, Група самодопомоги, як засіб вирішення особистих проблем біженців з України щодо інтеграції в громаду Кракова, 3 500 zł.
 • Veranika Lebedz, Бацькоўскі камітэт школы беларусаў замежжа /адукацыя дзяцей, 3 500 zł.
 • Stowarzyszenie Mova, Język bez barier, Fundusz tłumaczeniowy dla osób uchodźczych, 9 400 zł.
 • Dzieci z Dworca Brześć. Przytulić starość, 3 500 zł.
 • Fundacja Integracji i rozwoju cudzoziemców w Polsce, Научи меня новому, 9 900 zł.
 • Yana Alekseenko, Lihtariki, 3 500 zł.
 • Viktar Klimus, “Карагод” Асацыяцыя працаўнікоў культуры і адукацыі, вымушана эміграваўшых у Польшчу, 3 500 zł.
 • Fundacja Dom Afgański, Afgański Dom, 10 000 zł.
 • Grupa głuchych Ukraińców i tłumaczy ukraińskiego języka migowego, Pomoc ukraińskim głuchym uchodźcom poprzez tłumaczenie w języku migowym, 3 500 zł.
 • Obywatelska inicjatywa „Partyzanka”, Pomoc językowa byłym więźniom politycznym, 3 500 zł.
 • Fundacja”Dwa Skrzydła UA”, „Школа Двох Крил” –  „Szkoła Dwóch Skrzydeł”, 10 000 zł.
 • Діти з України у Кракові/Dzieci z Ukrainy w Krakowie, Читацькі зустрічі для дітей у Кракові, 3 500 zł.
 • Katsiaryna Ramanchyk, ShowUp! анлайн пітчынг-сесіі культурніцкіх і мастацкіх праектаў беларускіх культурніцкіх дзеячаў у Польшчы, 3 500 zł.
 • Fundacja YOUkraine, Program wzmacniający rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym z elementami zajęć umuzykalniających, 10 000 zł.
 • Дзіцячы развіваючы цэнтр “Кракаўскія жэўжыкі”  (Natallia Drobysh), Дзіцячы развіваючы цэнтр “Кракаўскія жэўжыкі”, 3 500 zł.
 • FUNDACJA “BIAŁORUSINI W ŁÓDZKIM”, Warsztaty gotowania dla cudzoziemców i Polaków „Dania twojego kraju”,  7 000 zł.
 • Неформальне об’єднання українських жінок з міста Глівіце, Створення мультикультурного простору для онлайн-спілкування та живих зустрічей “Українці на Сілезії” \Ukraińcy na Śląsku, 3 500 zł.
 • Niezależne Stowarzyszenie Białoruskich Postaci Kultury, Aukcja dzieł sztuki dla Białorusinów i Ukraińców, 3 500 zł.
 • Вдячне серце!, Дякуємо, Познань! – налагодження стосунків між Українцями і Поляками, 3 500 zł.

Łączna kwota przyznanego wsparcia wynosi: 111 800 zł.