Ruszył nowy KONKURS GRANTOWY Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca: WSPÓŁdziałamy!

W ramach nowego konkursu grantowego Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca „WSPÓŁdziałamy!” zapraszamy osoby uchodźcze do tego, aby SAME zdecydowały o tym, co jest według nich potrzebne i zgłosiły pomysły na działania lokalne, które będą później realizować. W ramach konkursu Fundusz Obywatelski będzie wspierać inicjatywy, których celem jest SAMOORGANIZACJA osób z doświadczeniem uchodźczym, ale także INTEGRACJA i współpraca ze społecznością lokalną, polskim społeczeństwem.

Zgłoszenia można nadsyłać do 21 października!

Do zgłaszania inicjatyw w konkursie zapraszamy:
– osoby uchodźcze* działające w grupach nieformalnych (wsparcie do 3 500 zł),
– organizacje (stowarzyszenia, fundacje), w których władzach zasiadają m.in. osoby uchodźcze i w których działania prowadzą osoby uchodźcze, (wsparcie do 10 000 zł),
– lokalne organizacje mniejszości narodowych lub etnicznych lub lokalne organizacje migranckie (lub lokalne oddziały takich organizacji ogólnopolskich), w których działania prowadzą osoby uchodźcze (wsparcie do 10 000 zł).

Więcej informacji jest dostępnych na tej stronie. Partnerem merytorycznym konkursu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.