Pomóż zrobić z HiT-u HIT!

Od września w polskich szkołach wystartował nowy przedmiot Historia i Teraźniejszość, który budzi wiele emocji i kontrowersji. Dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przygotowało portal edukacyjny Otwarta szkoła. Jak zrobić z HIT-u hit, który pomaga nauczycielom i nauczycielkom realizować  podstawę programową HiT bez indoktrynacji i manipulacji. Powstała platforma edukacyjna  z materiałami dla nauczycieli, którzy chcą uczyć uczniów krytycznego myślenia i samodzielności intelektualnej, rozróżniania faktów od opinii czy ocen, uwzględniania i rozumienia różnych perspektyw. Otwarte, krytyczne myślenie jest bowiem nieodzowne w budowaniu społeczności wolnej od uprzedzeń i nienawiści, broniącej godności człowieka.

Dlaczego Fundusz Obywatelski wspiera tę inicjatywę?

Uważamy, że aby społeczeństwo obywatelskie mogło się kształtować, należy dowartościować mądrą edukację, zarówno pod względem finansowym, jak i poświęcanej jej uwagi. Na miarę swoich możliwości i obywatelskich środków, którymi zarządzamy, postanowiliśmy to zrobić, wspierając inicjatywę „Otwarta szkoła. Jak zrobić z HiT-u hit – wyjaśnia Julia Brykczyńska, dyrektorka Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. – Potrzebujemy, żeby szkoła kształciła otwartych samodzielnie i krytycznie myślących ludzi, świadomych obywateli, którzy rozumieją, co się dzieje wokół nich i potrafią brać sprawy w swoje ręce, a nie żyją w czarno-białym świecie. 

Zachęcamy do lektury reportażu WP Kobieta: Jak zrobić z HiT-u hit? „I tak będziemy uczyć WOS-u”

Ty też pomóż zrobić z HiT-u HIT! Przekaż darowiznę na Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

Dowiedz się więcej o inicjatywie „Jak zrobić z HIT-u hit”.