Wsparcie działań kontrolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków cz. II
Akcja Ratunkowa dla Krakowa
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
małopolskie

Akcja Ratunkowa dla Krakowa jest nieformalną grupą mieszkanek i mieszkańców z całego Krakowa, którzy walczą o rozwiązanie lokalnych problemów w swoich dzielnicach. Grupa powstała w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys klimatyczno-ekologiczny i brak realnych działań władz Krakowa w tej kwestii. Dzięki Akcji Ratunkowej mieszkańcy Krakowa łączą siły, wymieniają się doświadczeniami i pomagają sobie wzajemnie, żeby wywierać nacisk na władze miasta. Grupa naprawdę napracowała się w zeszłym roku: oddolne konsultacje społeczne, punkty składania uwag do planów miejscowych, udział w sesjach rad dzielnic i Rady Miasta, liczne happeningi i protesty. Dzięki tym działaniom udało się zmienić zakresy planowanych rewitalizacji, przebiegu dróg oraz sprawić, że włodarze pytają mieszkańców o zdanie podczas procesu konsultacji społecznych.

Nasze podstawowe działania to akcje interwencyjne, wspierające mieszkańców Krakowa oraz zapobiegawczo-kontrolne. Najczęściej skupiamy się na wertowaniu miejskich dokumentów, polityk rozwoju, strategii, planów. Najbardziej czasochłonne są dla nas bieżące dokumentacje przetargowe (SIWZ), które liczą kilkaset, a czasem kilka tysięcy stron. Na bieżąco monitorujemy działania krakowskich samorządowców z wszystkich opcji politycznych, przebieg i skutki działań podejmowanych przez Radę Miasta oraz Prezydenta i urzędników. Zadaliśmy już kilkaset pytań w ramach dostępu do informacji publicznej, zarówno bezpośrednio do Urzędu Miasta jak i do jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Nagłaśniamy kontrowersyjne wycinki, co w niektórych przypadkach pozwala na oszczędzenie drzew. Aktywnie uczestniczymy w kontrolowaniu postępowań związanych z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzeni, sprawdzamy ich projekty, składamy uwagi, konsultujemy treści. Uczestniczymy w obradach Rady Miasta, poszczególnych Rad Dzielnic, Komisjach Dialogu Obywatelskiego, posiedzeniach poszczególnych komisji RMK, bierzemy udział w większości konsultacji społecznych kontrolując ich przebieg, treść oraz raporty końcowe i ich wcielanie w życie. Piszemy petycje, apele i na tej podstawie również podejmujemy interwencje.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 4900 zł.