Spięcie – współpraca międzyredakcyjna
Krytyka Polityczna
Rozmowa mimo różnic
2019
cała Polska

„Spięcie” to projekt współpracy międzyredakcyjnej pięciu środowisk, które dzieli bardzo wiele, ale łączy gotowość do podjęcia niecodziennej rozmowy. Klub Jagielloński, Magazyn Kontakt, Krytyka Polityczna, Kultura Liberalna i Nowa Konfederacja co kilka tygodni wybierają nowy temat do dyskusji, a pięć powstałych w jej ramach tekstów publikują naraz na wszystkich pięciu portalach, starając się przebijać bańki społecznościowe i budować przestrzeń dla dobrej debaty publicznej. Za każdym razem jedna z redakcji przygotowuje tekst otwierający – proponujący rozwiązanie jakiegoś problemu – pozostałe redakcje odpowiadają w polemikach. Czytelnicy są konfrontowani z nowymi punktami widzenia i argumentami, z którymi w innym razie mogliby się nie spotkać.

Przekazaliśmy wsparcie 19 098 zł.