Ochrona lasów uzdrowiskowych otaczających uzdrowiska Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój oraz nagłaśnianie wycinek lasów uzdrowiskowych
Jakub Lenkiewicz
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2021
podkarpackie

Jakub Lenkiewicz próbuje przekonać leśników w Dukli i Rymanowie, żeby ograniczyli wycinkę drzew w lesie uzdrowiskowym w okolicach Iwonicza-Zdroju. Jego marzeniem jest powołanie rezerwatu przyrody “Dolina Potoku Flora”. Pisał do leśników, samorządowców, parlamentarzystów, naukowców. Dokumentuje wycinkę lasu uzdrowiskowego, wysyła kolejne pisma do leśników przypominając rolę, jaką pełni las uzdrowiskowy. Prowadzi dokumentację fotograficzną, dokonuje pomiarów drzew pomnikowych, przekazuje informacje o rzadkich i chronionych roślinach i zwierzętach do Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Stara się zainteresować tematem wycinki mieszkańców i lokalne media. Organizuje spacery z przyrodnikiem po lesie uzdrowiskowym. Założyłe lokalną uzdrowiskową grupę Wspólnego Lasu, która od blisko 2 lat działa w terenie. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Iwonicza-Zdroju, Pracownią na rzecz Wszystkich Istot, Fundacją Lasy i Obywatele oraz
Stowarzyszeniem na rzecz Ochrony Lasów i Zwierząt “Duchy Lasu” oraz biologiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki wsparciu z Funduszu Obywatelskiego chciałby m.in. zamówić profesjonalną ekspertyzę przyrodniczą z terenu planowanego rezerwatu przyrody “Dolina potoku Flora”.

W 2023 roku Jakub Lenkiewicz otrzymał wsparcie w wysokości 5 421 zł na realizację inicjatywy Ochrona lasów uzdrowiskowych otaczających uzdrowiska Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój oraz nagłaśnianie wycinek lasów uzdrowiskowych.

W 2021 roku przekazaliśmy wsparcie w wysokości 4 750 zł  – inicjatywa Ochrona przed wycinką lasu uzdrowiskowego otaczającego Iwonicz-Zdrój o statusie lasu ochronnego.

Więcej informacji w artykule Gazety Wyborczej: Lasy uzdrowiskowe na Podkarpaciu idą pod topór. ”Tną na wszystkich wzgórzach, niedługo nie będzie czego bronić”