Ochrona przed wycinką lasu uzdrowiskowego otaczającego Iwonicz-Zdrój o statusie lasu ochronnego
Jakub Lenkiewicz
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2021
podkarpackie

Jakub Lenkiewicz próbuje przekonać leśników w Dukli i Rymanowie, żeby ograniczyli wycinkę drzew w lesie uzdrowiskowym w okolicach Iwonicza-Zdroju. Jego marzeniem jest powołanie rezerwatu przyrody “Dolina Potoku Flora”. Pisał do leśników, samorządowców, parlamentarzystów, naukowców. Dokumentuje wycinkę lasu uzdrowiskowego, wysyła kolejne pisma do leśników przypominając rolę, jaką pełni las uzdrowiskowy. Prowadzi dokumentację fotograficzną, dokonuje pomiarów drzew pomnikowych, przekazuje informacje o rzadkich i chronionych roślinach i zwierzętach do Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Stara się zainteresować tematem wycinki mieszkańców i lokalne media.

Przekazaliśmy wsparcie 4 750 zł

Więcej informacji w artykule Gazety Wyborczej: Lasy uzdrowiskowe na Podkarpaciu idą pod topór. ”Tną na wszystkich wzgórzach, niedługo nie będzie czego bronić”