Mural pamięci Henryka Wujca
Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca i przyjaciele Henryka Wujca
Działania własne Funduszu
2021
mazowieckie

W pierwszą rocznicę śmierci Henryka Wujca powstał mural w Galerii Tybetańskiej w Warszawie przy Rondzie (Wolnego) Tybetu na warszawskiej Woli. Henryk Wujec bardzo zaangażował się w działania na rzecz Wolnego Tybetu, stąd pomysł na miejsce muralu. W 2009 roku poparł wniosek o nazwanie bezimiennego ronda na skrzyżowaniu al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Marcina Kasprzaka Rondem Wolnego Tybetu, które ostatecznie zostało nazwane Rondem Tybetu. Autorem muralu jest Dariusz Paczkowski. Inicjatorami akcji byli koleżanki i koledzy, przyjaciele Henryka i Ludki Wujców, związani z organizacjami społecznymi w których Henryk działał i które wspólnie wspierali: Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP, Stowarzyszeniem Dialog Społeczny oraz Fundacją dla Polski i Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca. Powstanie Muralu wspierała Fundacja Klamra. Powstał on dzięki społecznej zbiórce i wpłatom od 68 darczyńców, którzy przekazali na ten cel 7225 zł, przy współpracy z Zarządem Dróg Miejskich i przy wsparciu Urzędu m.st. Warszawy. Mural został odsłonięty 17 sierpnia 2021 roku.