Konkurs (eS) Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Mechanizmy niezależnego finansowania działań obywatelskich
2022
cała Polska

Fundusz Obywatelski wspiera organizację 12. edycji Konkursu (eS) Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. Konkurs ten ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie przedsiębiorstw, które skutecznie łączą cele społeczne z ekonomicznymi, przyczyniając się do rozwoju i dobrobytu społeczności lokalnych. Wyróżnione projekty stanowią inspirację dla innych, a ich dobre praktyki mogą być wykorzystane w innych regionach kraju.

Bardzo się cieszymy, że w ramach naszych konkursowych działań będziemy mogli wspólnie pielęgnować pamięć o Henryku Wujcu. Henryk Wujec był jednym z inicjatorów powstania Konkursu, Przewodniczącym Rady Konkursu oraz autorem pomysłu, aby uhonorować Jacka Kuronia patronatem nad naszym Konkursem. 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest organizacją o charakterze edukacyjno-wspierającym, której głównymi celami statutowymi jest „inkubowanie i rozwijanie przedsiębiorczości społecznej, podejmowanie i umacnianie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych, tworzenie i rozwój firm, organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń i zrzeszeń, działanie na rzecz tworzenia godnych miejsc pracy, podnoszenie wiedzy na temat ekonomii społecznej i rynku pracy, a także jakości zatrudniania i tworzonych miejsc pracy, prawa pracy i etyki na rynku pracy, wzmacnianie efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych i tworzenie sprzyjających warunków do współpracy międzysektorowej, dbanie o demokrację, prawa obywatelskie i prawa człowieka oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego”. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej konkursu https://konkurs-es.pl/

Wysokość wsparcia wynosi 8 500 zł.

W 2022 roku wsparliśmy organizację 11. edycji Konkursu (eS) im. Jacka Kuronia na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku i ufundowaliśmy Nagrodę Specjalną im. Henryka Wujca. Otrzymała ją Kuźnia Społeczna, która łączy przedsiębiorczość z działalnością Banku Żywności w Olsztynie, pomaganiem potrzebującym i ratowaniem żywności przed zmarnowaniem.

 Ekonomia społeczna to jest coś, czego matką jest konieczność, a nie moda. Słuchałem, co Państwo robią: ubóstwo energetyczne, samotność, niepełnosprawność, zatrudnienie. Zbliżają się czasy trudne. Są takie rozwiązania, które czekają na swój problem i niestety te problemy się do nas zbliżają. Ten czas przychodzi w tej chwili. Będziemy się tego uczyć i przypominać sobie te wszystkie ważne skrypty: solidarności, wzajemności, pracy, koncentracji nie tylko na zysku – mówił podczas gali konkursu Jan Jakub Wygnański, współtwórca Funduszu Obywatelskiego.

Nagrodę główną w organizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych konkursie otrzymał Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia “Radość” z Dębicy.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 7 000 zł.