Konkurs (eS) Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Mechanizmy niezależnego finansowania działań obywatelskich
2022
cała Polska

Fundusz Obywatelski wspiera organizację 12. edycji Konkursu (eS) Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. Konkurs ten ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie przedsiębiorstw, które skutecznie łączą cele społeczne z ekonomicznymi, przyczyniając się do rozwoju i dobrobytu społeczności lokalnych. Wyróżnione projekty stanowią inspirację dla innych, a ich dobre praktyki mogą być wykorzystane w innych regionach kraju.

W 12. edycji Konkursu (eS) Nagrodę Specjalną im. Henryka otrzymała Fundacja Kulawa Warszawa, której misją jest tworzenie przestrzeni dostępnej dla wszystkich. Nagroda jest wyrazem uznania dla wysiłków, które przekładają się na pozytywne zmiany w życiu wielu osób, na budowanie mostów i konsekwentne usuwanie barier, by świat był lepszym miejscem i otwartym miejscem dla nas wszystkich.

Fundacja Kulawa Warszawa to prawdziwy przykład siły i poświęcenia na rzecz społeczności. Działa nie tylko na terenie Polski, ale również za granicą, oferując szkolenia i warsztaty z zakresu dostępności dla instytucji publicznych i firm. Prowadzi audyty dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno–komunikacyjnej. Aktualnie głównym celem Fundacji jest poprawa dostępu do usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami. To nie tylko działanie na rzecz zdrowia, ale także budowanie równych szans dla wszystkich. Nie bez znaczenia jest również to, że Fundacja Kulawa Warszawa jest miejscem pracy dla osób z niepełnosprawnościami i tych zagrożonych wykluczeniem społecznym, działając na zasadach demokratycznych.
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest organizacją o charakterze edukacyjno-wspierającym, której głównymi celami statutowymi jest „inkubowanie i rozwijanie przedsiębiorczości społecznej, podejmowanie i umacnianie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych, tworzenie i rozwój firm, organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń i zrzeszeń, działanie na rzecz tworzenia godnych miejsc pracy, podnoszenie wiedzy na temat ekonomii społecznej i rynku pracy, a także jakości zatrudniania i tworzonych miejsc pracy, prawa pracy i etyki na rynku pracy, wzmacnianie efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych i tworzenie sprzyjających warunków do współpracy międzysektorowej, dbanie o demokrację, prawa obywatelskie i prawa człowieka oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego”. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej konkursu https://konkurs-es.pl/

Bardzo się cieszymy, że w ramach naszych konkursowych działań będziemy mogli wspólnie pielęgnować pamięć o Henryku Wujcu. Henryk Wujec był jednym z inicjatorów powstania Konkursu, Przewodniczącym Rady Konkursu oraz autorem pomysłu, aby uhonorować Jacka Kuronia patronatem nad naszym Konkursem. 

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 8 500 zł.

W 2022 roku wsparliśmy organizację 11. edycji Konkursu (eS) im. Jacka Kuronia na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku i ufundowaliśmy Nagrodę Specjalną im. Henryka Wujca. Otrzymała ją Kuźnia Społeczna, która łączy przedsiębiorczość z działalnością Banku Żywności w Olsztynie, pomaganiem potrzebującym i ratowaniem żywności przed zmarnowaniem.

Ekonomia społeczna to jest coś, czego matką jest konieczność, a nie moda. Słuchałem, co Państwo robią: ubóstwo energetyczne, samotność, niepełnosprawność, zatrudnienie. Zbliżają się czasy trudne. Są takie rozwiązania, które czekają na swój problem i niestety te problemy się do nas zbliżają. Ten czas przychodzi w tej chwili. Będziemy się tego uczyć i przypominać sobie te wszystkie ważne skrypty: solidarności, wzajemności, pracy, koncentracji nie tylko na zysku – mówił podczas gali konkursu Jan Jakub Wygnański, współtwórca Funduszu Obywatelskiego.

Nagrodę główną w organizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych konkursie otrzymał Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia „Radość” z Dębicy.

W 2022 roku przekazaliśmy wsparcie w wysokości 7 000 zł.