Konferencja – obywatelska interwencja
Fundacja Dialogu Obywatelskiego
Konsultacje w ważnych sprawach publicznych
2018
małopolskie

Organizacja dwudniowej konferencji nt. sytuacji społeczności żydowskiej w Polsce w czasach narastających problemów dyplomatycznych między Polską i Izraelem. Zorganizowano także spotkania i rozmowy otwarte z 11 osobami ze środowiska żydowskiego kandydującymi w wyborach do rad dzielnic oraz do lokalnych instytucji żydowskich na temat ich stanowiska w sprawach dotyczących przejawów współczesnego antysemityzmu i strategii przeciwdziałania mu oraz „polityzacji” tematyki narodowościowej na szczeblu lokalnym i centralnym.

Przekazaliśmy wsparcie finansowe 2 260 zł.