Jak zrobić z HiT-u hit?
​Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2022
cała Polska
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita w odpowiedzi na podstawę programową nowego przedmiotu “Historia i Teraźniejszość”, rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego „Otwarta szkoła. Jak zrobić z HiT-u hit”! W jego ramach powstanie platforma z materiałami dla nauczycieli i nauczycielek, którzy/które chcą uczyć uczniów samodzielnego, krytycznego myślenia, rozróżniania faktów od opinii czy ocen, uwzględniania i rozumienia różnych perspektyw – a jednocześnie realizować podstawę programową przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Kształtowanie tych umiejętności w procesie nauczania jest kluczowe dla budowania społeczeństwa wolnego od uprzedzeń, opowiadającego się za przestrzeganiem praw człowieka oraz respektowaniem wolności i praw obywatelskich. Platforma będzie dostępna od września.

Przekazaliśmy wsparcie 15 000 zł.