Jak zrobić z HiT-u hit?
​Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2022
cała Polska
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita w odpowiedzi na podstawę programową nowego przedmiotu „Historia i Teraźniejszość”, rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego „Otwarta szkoła. Jak zrobić z HiT-u hit”! W jego ramach powstała platforma z materiałami dla nauczycieli i nauczycielek, którzy/które chcą uczyć uczniów samodzielnego, krytycznego myślenia, rozróżniania faktów od opinii czy ocen, uwzględniania i rozumienia różnych perspektyw – a jednocześnie realizować podstawę programową przedmiotu Historia i Teraźniejszość, omijając pułapki indoktrynacji i manipulacji faktami, jakie grożą w wypadku bezrefleksyjnej realizacji podstawy programowej tego wprowadzonego do szkół ponadpodstawowych przedmiotu.  Otwarte, krytyczne myślenie jest nieodzowne w budowaniu społeczności wolnej od uprzedzeń i nienawiści, broniącej godności człowieka. Pokazujemy jak można pracować z uczniami, żeby skłonić ich do samodzielnego namysłu, uwzględniania i rozumienia różnych perspektyw i krytycznego spojrzenia na obiegowe opinie i uproszczone oceny. Kształtowanie tych umiejętności w procesie nauczania jest kluczowe dla budowania społeczeństwa wolnego od uprzedzeń, opowiadającego się za przestrzeganiem praw człowieka oraz respektowaniem wolności i praw obywatelskich.
Platforma jest dostępna na stronie https://szkola.otwarta.org.
Materiały edukacyjne są ujęte w bloki tematyczne; użytkownicy platformy mogą w wyszukiwarce z łatwością odnaleźć odpowiednie treści edukacyjne służące do realizacji haseł podstawy programowej. Do tej pory opublikowano następujące bloki tematyczne:

Totalitaryzm, kolektyw idealny;
Przemiany społeczne lat 50 i 60 – Polski październik a przemiany społeczne w Europie;
Blaski i cienie powojennej odbudowy;
Pozostałości, kontynuacje i zaprzeczenia: konsekwencje polityczne, społeczne i kulturowe drugiej wojny światowej;
Proste podziały? Walka o wpływy w świecie dwubiegunowym;
Ściganie zbrodniarzy wojennych (i nie tylko) i kwestia zadośćuczynienia oraz polityki reparacji;
Długa droga wyzwolenia: mechanizmy procesu dekolonizacji i jego następstwa;
Między oporem a wiarą – początki komunizmu w Polsce;
Integracja i przebudowa – integrację Ziem Zachodnich i Północnych industrializacja, kolektywizacja i reforma rolna;
Między wschodem a zachodem – polskie cele wojenne 1939 a sytuacja Polski od 1945 r.;
Modele polityki wyznaniowej w Polsce i na świecie;
Jeden naród, jeden kraj – zmiany narodowościowe w Polsce powojennej;
Prawa człowieka;
Relacje polsko-żydowskie po II wojnie światowej.

W przygotowaniu są kolejne dwa bloki tematyczne:

Dyskryminacja;
Mowa nienawiści.

– Uważamy, że aby takie społeczeństwo mogło się kształtować, należy dowartościować mądrą edukację, zarówno pod względem finansowym, jak i poświęcanej jej uwagi. Dlatego, gdy usłyszeliśmy o inicjatywie dwóch nauczycieli: historii i wiedzy o społeczeństwie, którzy wyszli z pomysłem stworzenia materiałów do HiT, chcieliśmy się w to zaangażować. Na miarę swoich możliwości i obywatelskich środków, którymi zarządzamy, postanowiliśmy to zrobić, wspierając inicjatywę „Otwarta szkoła. Jak zrobić z HiT-u hit.” – mówi w rozmowie z WP Kobieta Julia Brykczyńska, dyrektorka Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.
Przekazaliśmy wsparcie 15 000 zł.