Dobra strona
Koalicja ZaZieleń Poznań
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
wielkopolskie

Koalicja ZaZieleń Poznań zrzesza organizacje i osoby działające na rzecz ochrony obszarów o wartości przyrodniczej w Poznaniu.

Prowadzi działania w służbie zieleni Poznania, włączając się jako strona do postępowań administracyjnych dot. m.in. wycinki drzew, wydawania decyzji środowiskowych dla inwestycji planowanych na terenach zielonych lub kolidujących z drzewami. Dzięki przygotowaniu nowej strony internetowej https://zazielen.pl/ mieszkańcy Poznania mogą obserwować działania Stowarzyszenia, a także włączyć się w ochronę terenów zielonych! Zaglądając na stronę dowiecie się:
🌳 jakie działania podejmuje Stowarzyszenie, jakie cele im przyświecają i w jakich sprawach interweniują
🌳 jakie wnioski do miejskich dokumentów planistycznych składają, by chronić zieleń Poznania
🌳 jak samej / samemu skutecznie interweniować (jakie są procedury, wzory pism itp.)
🌳 jak dbać o zasoby przyrodnicze, pielęgnować zieleń Poznania, pomagać zwierzętom
Dostęp do zamieszczonych na stronie https://zazielen.pl/ materiałów umożliwia poszerzenie wiedzy, wzrost kompetencji i zdolności samodzielnego zaangażowania się mieszkańców w ochronę zasobów przyrodniczych miasta. Dostarcza argumentów pozwalających na bardziej świadome podejmowanie decyzji dot. środowiska. W przyszłości możliwe będzie więc zwiększenie liczby podmiotów i osób składających uwagi, wnioski, biorących udział w konsultacjach społecznych itp. co wzmocni skuteczność działań statutowych Koalicji ZaZieleń Poznań.

Przekazaliśmy wsparcie 4900 zł.