Chrońmy lasy, które chronią nas – obywatelskie patrole w Puszczy Karpackiej
Inicjatywa Dzikie Karpaty
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2021
podkarpackie

Działania Inicjatywy Dzikie Karpaty w Puszczy Karpackiej polegają na monitorowaniu wycinek w najcenniejszych górskich lasach w Polsce. Inicjatywa buduje świadomość problemu pokazując to, do czego większość ludzi nie ma dostępu; interweniuje u decydentów, żeby zmienić szkodliwe praktyki. Stara się też aktywnie przeciwdziałać dalszej dewastacji przyrody, dlatego w kwietniu 2021 roku rozpoczęła blokadę wycinki na obszarze planowanego Turnickiego Parku Narodowego. Działania mają oddolny charakter, włączyły się w nie setki osób – biorąc udział w blokadzie, patrolach leśnych, protestach pod nadleśnictwami czy wydarzeniach edukacyjnych.

Obywatelskie patrole leśne doprowadziły do zmiany świadomości – coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że źle się dzieję w Puszczy Karpackiej, że ta sytuacja wymaga zmiany, coraz więcej osób angażuje się w tę sprawę zdalnie lub w terenie. Wierzymy, że ta pozytywna i wymierna zmiana zajdzie, kiedy tylko pojawi się okno możliwości. Blokada przyniosła wymierne rezultaty – udało się powstrzymać wycinki na obszarze 70 ha.

Przekazaliśmy wsparcie 3 847 zł.