Monitoruj nadużycia zasobów publicznych w wyborach parlamentarnych!
Czy wiesz, że nadużywanie środków publicznych (np. stanowiska w instytucji publicznej czy spółce skarbu państwa, jak i pieniędzy publicznych) w czasie kampanii może dawać nieuczciwą przewagę i wpływać na wynik wyborów? Fundacja Odpowiedzialna Polityka stworzyła metodologię monitoringu wykorzystywania środków publicznych w wyborach w Polsce i na jej podstawie przeprowadzi monitoring ich nadużywania w kampanii parlamentarnej na jesieni 2023 r. W tym roku, poza prowadzonym monitoringiem dnia głosowania, będzie obserwować również wykorzystanie zasobów publicznych, zarówno finansowych, jak też materialnych oraz osobowych, w trakcie zbliżającej się kampanii wyborczej zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym.
Fundacja Odpowiedzialna Polityka zamierza przyglądać się m.in:
▫️ działalności instytucji publicznych i spółek skarbu państwa,
▫️ rządowym funduszom pozabudżetowym,
▫️ jednostkom samorządu terytorialnego i podległym im spółkom komunalnym czy mediom
▫️ konkursom grantowym dla organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich.
🔴 Chcesz prowadzić taką obserwację u siebie? Zgłoś się już dziś: https://bit.ly/ZostanObserwatoremNZP
Metodologia monitorowania wykorzystania zasobów publicznych stworzona została dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca oraz Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.