W związku z kandydowaniem do Senatu, prof. Adam Bodnar rezygnuje z członkostwa w Kapitule Funduszu Obywatelskiego

Informujemy, że w związku z kandydowaniem Prof. Adama Bodnara w wyborach do Senatu i jego zaangażowaniem w kampanię wyborczą  – Prof. Adam Bodnar rezygnuje z uczestnictwa w Kapitule Funduszu Obywatelskiego.

 

W lipcu 2021 r. informowaliśmy o dołączeniu do Kapituły Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca Prof. Adama Bodnara. Pisaliśmy wówczas, że po zakończeniu kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, Prof. Adam Bodnar został nowym członkiem Kapituły Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca, podkreślając, że od początku działalności Funduszu Obywatelskiego, wspierają go autorytety osób, które tworzyły najważniejsze konstytucyjne organy w Polsce i że Prof. Adam Bodnar jako RPO jest ważnym głosem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Adam Bodnar poinformował wówczas: „– Po zakończeniu kadencji RPO nie kończę pracy na rzecz obywateli, Konstytucji i państwa. Wspieram Fundusz Obywatelski, który dba o tworzenie wspólnoty świadomych, korzystających ze swoich praw i gotowych ich bronić obywateli i obywatelek”.

 

Wsparcie Prof. Adama Bodnara, jego autorytet, ogromna wiedza i doświadczenie w obszarze zaangażowania obywatelskiego, były dla nas nieocenione. W szczególności wyrażamy wdzięczność za projekt Prawniczego Funduszu Solidarności, który powstał z inicjatywy Prof. Adama Bodnara, jako wyraz solidarności polskiego środowiska prawniczego, dając wsparcie ukraińskim naukowcom z wydziałów prawa i możliwość rozwoju na renomowanych uczelniach prawniczych w Polsce. Wspominamy nagrodę Rafto przyznaną Profesorowi za walkę o prawa człowieka i niezależne sądownictwo w Polsce, którą {rof. Adam Bodnar przekazał jeszcze jako RPO w 2019 roku Funduszowi na poczet organizacji konkursu grantowego – dzięki czemu wsparliśmy inicjatywy na rzecz niezależności sądownictwa, praw kobiet, praw mniejszości seksualnych i praw migrantów w Polsce.

 

Henryk Wujec, patron Funduszu Obywatelskiego, był znany jako działacz społeczny – ale także aktywnie angażował się i działał jako polityk. Jego definicja polityczności zawsze była nierozłączna od codziennej pracy na rzecz obywateli i od działania w trosce o nich.

 

Decyzję o wyborze politycznego zaangażowania podjął także Prof. Adam Bodnar. Sądzimy i wiemy, że przyświeca jej chęć dalszej pracy na rzecz obywatelek i obywateli, Konstytucji i państwa prawa. Życzymy satysfakcji w tej obranej drodze. Informujemy, że w związku z kandydowaniem Prof. Adama Bodnara w wyborach do Senatu i jego zaangażowaniem w kampanię wyborczą  – Prof. Adam Bodnar rezygnuje z udziału w Kapitule Funduszu Obywatelskiego z dn. ogłoszenia jego kandydatury do Senatu (16.08.2023).

Prof. Adam Bodnar - rezygnacja z członkostwa w Kapitule Funduszu Obywatelskiego