Inicjatywa społeczna Kongresu Katoliczek i Katolików „Kościół wolny od polityki”

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca wspiera projekt społeczny „Kościół wolny od polityki”, przygotowany przez Kongres Katoliczek i Katolików. Jest to cykl 20 spotów wideo, które będzie można zobaczyć w mediach społecznościowych, stanowiących także pakiet edukacyjny do wykorzystania na lekcjach WOS i katechezy. Organizatorzy planują również spotkania wykładowe i dyskusyjne spotkania z ekspertami oraz kampanię plakatową.

Projekt społeczny „Kościół wolny od polityki” narodził się w głowach członków grupy roboczej Kongresu Katoliczek i Katolików, zajmującej się analizą relacji państwo — Kościół w Polsce i na świecie. Jest on praktyczną realizacją wniosków zawartych w „Raporcie o stanie relacji Państwo — Kościół w Polsce”, który wspomniana grupa opublikowała w maju 2022 roku.

Od tamtego czasu, główny problem omawiany w tym dokumencie, czyli negatywny wpływ na życie publiczne w Polsce zakulisowych powiązań między państwem i Kościołem, nie osłabł na sile. Dlatego, za pośrednictwem powszechnie dostępnych środków przekazu, postanowiliśmy przeprowadzić kampanię społeczną „Kościół wolny od polityki”.

Jesteśmy gotowi współpracować z każdym, kogo podobnie jak nas mobilizuje troska o dobro wspólne, którym w tym wypadku jest potrzeba uporządkowania w Polsce relacji państwo — Kościół — polityka. Wierzymy, że w ten sposób przyspieszymy proces zmian społecznych, które pod tym względem nie tylko my uważamy  za konieczne. Nasze działania zamierzamy realizować od połowy czerwca do połowy października 2023 roku — z nadzieją na ich ciąg dalszy w kolejnych miesiącach i latach.

W ciągu pierwszych 20 tygodni zaprezentujemy przede wszystkim serię spotów i podcastów zatytułowanych „20 kroków”. Zaproszeni przez nas goście opowiedzą o fundamentach zdrowych relacji państwo — Kościół. Będzie to podstawą szeregu innych działań, które potoczą się równolegle w każdej przestrzeni medialnej, której przychylność zdołamy pozyskać.

Mimo że poruszamy tematy dotyczące państwa i Kościoła, nasz projekt ma charakter ogólnospołeczny, co oznacza, że nie będziemy w jego ramach agitować politycznie, partyjnie lub religijnie. Działamy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, dbając o praworządność, przejrzystość i równość w naszym życiu publicznym. Nie prowadzimy działalności politycznej w podstawowym znaczeniu tego słowa, czyli nie podejmujemy aktywności, mającej na celu zdobycie i utrzymanie władzy państwowej. Dla nas ważne jest respektowanie fundamentalnych zasad, na których powinno opierać się całe życie społeczne, więc także polityka i życie religijne. Chcemy dotrzeć do wyobraźni obywatelek i obywateli w takim stopniu, aby uwierzyli, że państwo i Kościół mogą i powinny współpracować ze sobą inaczej, niż czynią to obecnie.

Skupimy się przede wszystkim na dostępności naszej kampanii dla odbiorców lokalnych. Tym niemniej naszą ofertę kierujemy tak samo do małych i dużych społeczności. Wspólnoty sielskie i miejskie, szkoły podstawowe, średnie i wyższe, media regionalne i ogólnopolskie, grupy skupione wokół tradycji i poszukujące nowych rozwiązań, parafie na wsi i w mieście to środowiska, z którymi chcemy rozmawiać jak równy z równym.

Dzięki spotkaniom live, wywiadom, artykułom, rozmowom, spotom i podcastom będziemy zabiegać o zmianę tych przyzwyczajeń, skojarzeń, sposobów myślenia i działania, które są sprzeczne z obowiązującym prawem, a dotyczą stosunków między państwem i Kościołem w Polsce.

Dowiedz się więcej https://wolnyodpolityki.pl/

Zobacz 20 kroków – serial o zdrowych zasadach w relacjach państwo — Kościół — polityka.