Wspieramy kampanię referendalną organizacji społecznych

Wspieramy kampanię organizacji społecznych “Nie daj sobie wcisnąć referendum”. Sprzeciw organizacji społecznych wynika z poważnych obaw co do uczciwości, legalności i konsekwencji referendum przeprowadzonego razem z wyborami parlamentarnymi.

Prawa człowieka, w tym prawa migrantów i uchodźców, to fundamentalne i niezbywalne prawa każdej jednostki, a ich ochrona nie powinna być pozostawiona do rozstrzygnięcia w referendum.  Pytania referendalne są sformułowane w sposób zawierający tezę i sugerujący wprost sposób „prawidłowego” głosowania.  Prowadzenie równolegle kampanii wyborczej i kampanii referendalnej może zaś prowadzić do nadużyć oraz wpłynąć na realizację zasady równości w procesie wyborczym.

Jak nie wziąć w nim udziału?
1️⃣ Przy wydawaniu kart wyborczych odmów przyjęcia karty referendalnej.
2️⃣ Pamiętaj, aby odmowa została odnotowana w spisie wyborców i pokwitowana Twoim podpisem.
3️⃣ Weź karty wyborcze tylko do Sejmu i Senatu. Zagłosuj w wyborach parlamentarnych.
Organizatorami wspólnej kampanii są: Helsińska Fundacja Praw Człowieka (grantobiorca) oraz Amnesty International Polska, Forum Obywatelskiego Rozwoju, OFOP, Komitet Obrony Demokracji, Instytut Spraw Publicznych oraz Otwarta Rzeczpospolita.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 25 000 zł.