Ogłaszamy konkurs na działania strażnicze
Ogłaszamy KONKURS NA DZIAŁANIA STRAŻNICZE, bo każda władza wymaga obywatelskiego nadzoru!
Zapraszamy do składania wniosków w KONKURSIE NA DZIAŁANIA STRAŻNICZE w Polsce:
To właśnie oni/one: strażniczki i strażnicy, lokalne watchdogi, przyglądają się działaniom władzy i biorą je pod lupę, aby obywatele mogli mieć pełny obraz i wiedzę na temat tego, jak wydawane są publiczne pieniądze oraz czy politycy i urzędnicy robią to, co deklarują, że robią. Sprawdzają czy instytucje i podlegające im podmioty działają w interesie obywateli i czy przestrzegają prawa. Chronią prawa obywatelskie, dbają, żeby głos obywateli był słyszany, egzekwują prawo do informacji, interweniują, gdy władze działają bez konsultacji lub wbrew interesowi mieszkańców, monitorują działania instytucji, nagłaśniają nieprawidłowości.
Chcemy wspierać aktywne obywatelki i aktywnych obywateli, którzy biorą odpowiedzialność za wspólne sprawy i patrzą władzy na ręce. Dlatego w ramach konkursu będziemy wspierać finansowo:
  • systematyczne działania strażnicze np. lokalne/regionalne, w wybranym obszarze tematycznym;
  • konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie zmiany w wybranym obszarze życia publicznego;
  • działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych miejsc w Polsce;
  • działania mające na celu upowszechnienie efektów lub wdrożenie w życie wniosków z działalności strażniczej wnioskodawcy;
  • inwestycje w rozwój instytucjonalny, wzmacnianie zdolności wnioskodawcy do prowadzenia działań strażniczych;
  • rozwijanie współpracy z niezależnymi mediami lokalnymi lub dziennikarzami.
W konkursie możecie zgłaszać pomysły w jednej z dwóch ścieżek:
1. Do składania wniosków w pierwszej ścieżce – wsparcie do 5000 zł – zapraszamy:
  • zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia (w tym zwykłe) i fundacje z doświadczeniem w działaniach strażniczych,
  • osoby indywidualne lub grupy nieformalne z doświadczeniem w działaniach strażniczych, ale niedziałające w ramach organizacji prowadzących działania strażnicze.
2. Do składania wniosków w drugiej ścieżce – wsparcie instytucjonalne do 45 000 zł – wspieranej finansowo przez naszego partnera Sieć Obywatelską Watchdog Polska, zapraszamy zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje z co najmniej trzyletnim udokumentowanym doświadczeniem na rzecz ochrony interesu publicznego, praworządności i praw człowieka; działające zgodnie z prawem i rzetelnie rozliczające się z ewentualnymi darczyńcami; gotowe opublikować swój wniosek dotacyjny i sprawozdanie merytoryczne i finansowe na swojej stronie internetowej.
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w dniu 8 kwietnia o godz. 18:00  ONLINE – obowiązują zapisy TUTAJ. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do osób, które po raz pierwszy chciałyby wziąć udział w konkursie.
Na zgłoszenia czekamy do 22 kwietnia 2024 r. do godz. 14:00.