Konkurs na działania strażnicze w Polsce: zakończony nabór wniosków
22 kwietnia 2024 r. zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca na działania strażnicze w Polsce. Dziękujemy za wszystkie zgłoszone inicjatywy!
Liczba złożonych wniosków w ścieżce 1. konkursu to: 22, w tym:
11 wniosków złożonych przez osoby indywidualne,
1 wniosek grupy nieformalnej,
10 wniosków stowarzyszeń lub fundacji.
Liczba złożonych wniosków w ścieżce 2. konkursu, wspieranej z Funduszu Watchdogów: 30 organizacji.
Informacje o wynikach konkursu zostaną przekazane wnioskodawcom przed końcem maja 2024 r.