Nagroda im. Henryka Wujca dla Kuźni Społecznej w Konkursie (eS) na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że mogliśmy po raz pierwszy wręczyć  podczas gali Konkursu (eS) Przedsiębiorstwo Społeczne Roku Nagrodę Specjalną im. Henryka Wujca. Otrzymała ją Kuźnia Społeczna, która łączy przedsiębiorczość z działalnością Banku Żywności w Olsztynie, pomaganiem potrzebującym i ratowaniem żywności przed zmarnowaniem. Nagrodę główną w organizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych konkursie otrzymał Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia „Radość” z Dębicy.

– Ekonomia społeczna to jest coś, czego matką jest konieczność, a nie moda. Słuchałem, co Państwo robią: ubóstwo energetyczne, samotność, niepełnosprawność, zatrudnienie. Zbliżają się czasy trudne. Są takie rozwiązania, które czekają na swój problem i niestety te problemy się do nas zbliżają. Ten czas przychodzi w tej chwili. Będziemy się tego uczyć i przypominać sobie te wszystkie ważne skrypty: solidarności, wzajemności, pracy, koncentracji nie tylko na zysku – mówił Jan Jakub Wygnański, współtwórca Funduszu Obywatelskiego.