Mural pamięci Henryka Wujca w Galerii Tybetańskiej

W pierwszą rocznicę śmierci Henryka Wujca powstał mural w Galerii Tybetańskiej w Warszawie przy Rondzie (Wolnego) Tybetu na warszawskiej Woli. Henryk Wujec bardzo zaangażował się w działania na rzecz Wolnego Tybetu, stąd pomysł na miejsce muralu. W 2009 roku poparł wniosek o nazwanie bezimiennego ronda na skrzyżowaniu al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Marcina Kasprzaka Rondem Wolnego Tybetu, które ostatecznie zostało nazwane Rondem Tybetu. Autorem muralu jest Dariusz Paczkowski. Inicjatorami akcji byli koleżanki i koledzy, przyjaciele Henryka i Ludki Wujców, związani z organizacjami społecznymi w których Henryk działał i które wspólnie wspierali: Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP, Stowarzyszeniem Dialog Społeczny oraz Fundacją dla Polski i Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca. Powstanie Muralu wspierała Fundacja Klamra. Powstał on dzięki społecznej zbiórce i wpłatom od 68 darczyńców, którzy przekazali na ten cel 7225 zł, przy współpracy z Zarządem Dróg Miejskich i przy wsparciu Urzędu m.st. Warszawy. Mural został odsłonięty 17 sierpnia 2021 roku.

– On był nadzwyczajnie zwyczajny. To był człowiek, który kochał ludzkość, ale umiał też być z ludźmi. Jego osobista odpowiedzialność i integralność była jedną z najważniejszych rzeczy. Był bardzo skromny i pokorny. Nie moralizował, bo wiedział, że moralizowanie nie czyni nas moralnymi, ale zawsze dawał świadectwo. Miał rodzaj bardzo silnego, moralnego instynktu. I on dotyczył i troski, i sprawiedliwości, wzajemności, czułości. Był to człowiek wewnętrznie niezwykle miękki i delikatny, a z drugiej strony twardy, niezwykle twardy. Miał w sobie i żarliwość i wrażliwość. Był idealistyczny i pragmatyczny. Był miłosierny, umiał wybaczać, był patriotą, był obywatelem świata i troszczył się o każdego – mówił Jakub Wygnański, były sekretarz Henryka Wujca, prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i współtwórca Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

– Henryk Wujec był zawsze blisko spraw Tybetu, spraw obrony praw człowieka. Galeria Tybetańska to jest najbardziej właściwe miejsce na mural Henryka Wujca – mówił twórca muralu Dariusz Paczkowski. – Największy pomnik, jaki możemy zrobić Henrykowi to jest – w codziennym życiu – szacunek dla drugiego człowieka.