Adam Bodnar w Kapitule Funduszu Obywatelskiego

Po zakończeniu kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Adam Bodnar został nowym członkiem Kapituły Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Fundusz Obywatelski, prowadzony przez Fundację dla Polski, jest niezależną inicjatywą finansowaną przez obywateli dla obywateli.

Po zakończeniu kadencji RPO nie kończę pracy na rzecz obywateli, Konstytucji i państwa. Wspieram Fundusz Obywatelski, który dba o tworzenie wspólnoty świadomych, korzystających ze swoich praw i gotowych ich bronić obywateli i obywatelek – powiedział Adam Bodnar.

Członkami Kapituły Funduszu Obywatelskiego są profesorowie: Ewa Łętowska – pierwsza polska rzecznik praw obywatelskich, Adam Strzembosz – były prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu oraz Andrzej Zoll – Rzecznik Praw Obywatelskich (2000–2006). Rolą Kapituły jest czuwanie nad funkcjonowaniem Funduszu Obywatelskiego.

Od początku działalności Funduszu Obywatelskiego wspierają go autorytety osób, które tworzyły najważniejsze konstytucyjne organy w Polsce. Cieszę się, że do Kapituły dołączył prof. Adam Bodnar, który jako RPO był głosem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – powiedział Jan Jakub Wygnański, współtwórca Funduszu Obywatelskiego.