Fundusz Wsparcia Praworządności

Fundusz Wsparcia Praworządności został powołany przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy w celu pomocy prawnikom, którzy zostali pokrzywdzeni w związku z działalnością na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce. Fundusz Wsparcia Praworządności jest skierowany do każdego sędziego, prokuratora i innego przedstawiciela zawodu prawniczego, który ze względu na podejmowaną przez siebie aktywność i działania na rzecz praworządności znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest także przyznawanie nagród dla osób i organizacji społecznych, które wykazały się szczególną aktywnością w działalności zawodowej lub społecznej na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce.

Utworzenie Funduszu ogłoszono podczas IX. Gala wręczenia Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy, która odbyła się 18 grudnia 2021 roku w Lublinie.

Więcej informacji, Regulamin, wzór wniosku znajdziesz tu.