Dr Hanna Machińska w Kapitule Funduszu Obywatelskiego

Dr Hanna Machińska – osoba z wielkim oddaniem wspierająca aktywistki i aktywistów nawet w najtrudniejszych momentach – dołącza do Kapituły Funduszu Obywatelskiego. Fundusz działa szybko – trochę jak karetka pogotowia – ratując „tu i teraz” – i „dosypuje” środki tam, gdzie stosunkowo niewielkie pieniądze, wydane na potrzebne działania obywatelskie czy aktywistyczne, zrobią dużą różnicę. Właśnie dofinansował kampanię rodziców osób LGBTQIA, której celem jest wsparcie i walka o prawa osób transpłciowych w okresie okołowyborczym.

Jeszcze z mandatem Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, na granicy polskobiałoruskiej, przedzierała się przez lasy, aby pomóc zaginionym w lesie i wspierać organizacje pomocowe. Była pod telefonem dla aktywistek i aktywistów zawsze, kiedy potrzebowali jej pomocy. Jeździła na komisariaty, upominać się o prawa zatrzymanych podczas pokojowych protestów w obronie praw mniejszości czy praw kobiet.

„Dr Hanna Machińska jest dla wielu aktywistek i aktywistów przede wszystkim osobą, której ufają, którą bardzo szanują za jej postawę, jednoznaczne opowiadanie się po stronie praw człowieka i etos pracy. To jej numer telefonu wybierali najczęściej, kiedy potrzebowali wsparcia w swoich działaniach. W grudniu 2022 roku, wraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz praw człowieka w Polsce, wręczyliśmy po raz pierwszy właśnie jej Nagrodę Obywatelską im. Henryka Wujca – dla pomagających pomagającym. W ten sposób chcieliśmy podziękować Pani Hannie Machińskiej za jej pracę w roli zastępczyni RPO i wsparcie obrońców praw człowieka w Polsce. Teraz z wielką radością mogę poinformować, że dr Hanna Machińska zostaje również członkinią Kapituły Funduszu Obywatelskiego” – mówi Julia Brykczyńska, dyrektorka Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

„Cieszę się, że mogę dołączyć do inicjatywy, której patronem jest Henryk Wujec, pomagającej aktywistkom, aktywistom, działaczkom i działaczom społecznym skutecznie realizować projekty na rzecz praw człowieka, praworządności i wartości konstytucyjnych – a także wspierającej obywatelski patriotyzm i rozmowę mimo różnic”. – mówi dr Hanna Machińska. „Cieszy mnie też moment, w którym dołączam do Funduszu Obywatelskiego. Właśnie startuje kampania społeczna: “My, Rodzice dzieci trans” – której celem jest wsparcie osób transpłciowych oraz zwrócenie uwagi na ich prawa w okresie okołowyborczym. Chwilę temu opublikowana została najnowsza „Brunatna Księga”, raport Stowarzyszenia Nigdy Więcej za okres od 2020 do 2023 roku, katalogujący przestępstwa i incydenty na tle rasistowskim, ksenofobicznym i akty dyskryminacji w Polsce. To są tematy, które żywo mnie obchodzą i zajmują” – dodaje Hanna Machińska. Obie inicjatywy pomaga finansować Fundusz Obywatelski.

Dr Hanna Machińska jest autorką wielu publikacji z zakresu ochrony praw człowieka, m.in. „Aksjologia w UE a Europejska Konwencja Praw Człowieka”, „Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej”, „Idea Europy” (red.), „Polska i Rada Europy”,„Niepełnosprawni na rynku pracy”. Tytuł naukowy doktora prawa uzyskała w 1978 r. W latach 1991-2002 pracowała w Centrum Europejskim UW, w latach 2002-2010 pełniła funkcję dyrektora Biura Informacji Rady Europy, a od 2011r. do 3 marca 2017 r. była dyrektorką Biura Rady Europy. Została odznaczona m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Sekretarza Generalnego Rady Europy oraz Prezydenta Austrii. W 2022 otrzymała tytuł doktora honoris causa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Zurychu. Jest laureatką pierwszej Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca, przyznawanej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka w Polsce, Nagrody im. Biskupa Tadeusza Pieronka „In Veritate” oraz Nagrody Fundacji Służbie Rzeczpospolitej.