Dokumentowanie zbrodni wojennych w Ukrainie

Prawniczy Fundusz Solidarności zaprasza organizacje społeczne zaangażowane w dokumentowanie zbrodni wojennych w Ukrainie do składania wniosków o wsparcie finansowe tych działań. Na zgłoszenia czekamy do 23 czerwca 2023 roku!

Prawniczy Fundusz Solidarności powstał, by wspierać ukraińskich prawników z doświadczeniem uchodźczym przebywających w Polsce.

Do Funduszu mogą zgłosić się organizacje społeczne zarejestrowane w Polsce, które prowadzą działania związane z dokumentowaniem zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie po 24 lutego 2022 roku.

Inicjatywa opisana we wniosku o wsparcie z Prawniczego Funduszu Solidarności powinna spełniać poniższe warunki:

  • maksymalna wysokość wsparcia, o które można aplikować wynosi od 50 tys. zł do 150 tys. zł;
  • środki można wykorzystać na wynagrodzenie osób z doświadczeniem uchodźczym i wykształceniem prawniczym, które przebywają w Polsce oraz na koszty związane ze wsparciem merytorycznym ich pracy i koszty związane z wykonywaniem przez nich zadań (np. koszty podróży);
  • możliwy okres wykorzystania wsparcia: od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 roku (minimalny okres realizacji inicjatywy to 3 miesiące).

Jak można się zgłosić:

Serdecznie zachęcamy do składania zgłoszeń!