Wyniki konkursu na projekty strażnicze – ścieżka 2.

Ogłaszamy wyniku konkursu na projekty strażnicze.

Czekacie na wyniki konkursu Funduszu Obywatelskiego na projekty strażnicze? Już są – w ścieżce 2. W tym roku wprowadziliśmy nową ścieżkę konkursu, finansowaną z FUNDUSZU WATCHDOGÓW – Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, której celem jest wzmocnienie instytucjonalne i rozwój działań doświadczonych lokalnych organizacji strażniczych. W ścieżce 2. zgłoszono 9 wniosków, dotacje otrzymują cztery inicjatywy:
  • Stowarzyszenie SOISH (Wrocław) – Zbywanie przez powiaty i miasta na prawach powiatów nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych – 34 200 zł
  • Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów (Lubartów) – Działanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w samorządach Powiatu Lubartowskiego – 39 976 zł
  • Stowarzyszenie „Nasze Miasto” w Stalowej Woli – Działania strażnicze w służbie ochrony dziedzictwa przyrodniczego gminy Stalowa Wola – 29 000 zł
  • Fundacja Wolności (Lublin) – Po(mocny) watchdog – 38 340 zł
Łączna kwota przyznanych środków w ścieżce 2. wynosi 141 516 zł.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie i Sieć Obywatelska – Watchdog Polska za współpracę!