Regulamin Płatności / Payment Terms and Conditions - FaniPay

Regulamin płatności – FaniPay:

Strona internetowa może udostępniać płatności elektroniczne. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

Payment Terms and Conditions – FaniPay:

The website may make electronic payments available. The payment methods available are:

a. Payment cards: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Online payments
c. BLIK mobile payments

 

The entity providing online electronic payment services is Krajowy Integrator Płatności S.A.

If there is a need to refund funds for a transaction made by the Payer with a payment card, the Payer shall make the refund to the bank account assigned to the Payer’s payment card.