Żywa Biblioteka – nowa perspektywa rozwoju
Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2020
cała Polska

W ramach konkursu Rozmowa Mimo Różnic wsparliśmy inicjatywę rozwoju metody Żywej Biblioteki w Polsce. Są to wydarzenia organizowane w celu redukowania uprzedzeń i budowania akceptacji dla różnorodności. Polegają one na osobistej rozmowie z reprezentantem/tką grupy doświadczającej stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji. Żywe Książki podczas spotkań z odbiorcami – Czytelnikami – dzielą się swoimi historiami, odpowiadają na pytania, rozmawiają. W ten sposób Czytelnicy mogą poznać osoby z zupełnie innych grup społecznych – ich poglądy i życie codzienne. Wśród Żywych Książek znalazły się: Hazardzista, Mama dziecka z zespołem Aspergera, Patriotka, Ukrainka, Muzułmanin, Osoba z choroba psychiczną, Gej, Feministka/Agnostyczka, Trzeźwy Alkoholik, Mama geja, Ekoaktywistka, Osoba chora na dystonię.

W ramach inicjatywy zorganizowano 4 spotkania: w Zamościu, Cieszynie i Wałbrzychu.

Przekazaliśmy wsparcie 40 000 zł.