Zielony telefon dla leśnych grup strażniczych
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2023
Kraków
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze jest organizacją ekspercką, która wspiera grupy strażnicze z całej Polski. W ramach inicjatywy „Zielony telefon dla leśnych grup strażniczych” otworzono 2 linie wspierania grup strażniczych: konsultacje z ekspertem prawnikiem oraz ekspertem leśnikiem dotyczące możliwości działania w zakresie partycypacji w gospodarowaniu lasami Skarbu Państwa. Wsparcie eksperckie polegało na otwartych konsultacjach mailowych i telefonicznych, z których mógł skorzystać każdy, zarówno indywidualny aktywista/aktywistka, jak i nieformalna lub formalna organizacja. Eksperci, oprócz udzielenia informacji, aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu pism, wniosków oraz odpowiedzi i odwołań do odpowiednich instytucji.
Działania te miały na celu podniesienia efektywności podejmowanych inicjatyw strażniczych, jak również zachęcenie ich do szerszej aktywności społeczności lokalnych. Możliwość kontaktu z ekspertami wzmocniła w aktywistach poczucie sprawczości i pewności siebie.
W okresie od 1 października 2023 do 30 marca 2024 przeprowadzono 116 godzin konsultacji z ekspertami.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 9 900 zł. Inicjatywę zrealizowano we współpracy z Grupą Wirtualna Polska.