Zbywanie przez powiaty nieruchomości z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w latach 2015-2020
Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw Społecznych i Historycznych
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2020
cała Polska

W projekcie badano politykę udzielania przez powiaty bonifikat kościołom i związkom wyznaniowym na nieruchomości. Dane dowodzą, że rzadko powiaty prowadzą transparentną politykę udzielania bonifikat. Kilka powiatów posiada uchwały ramowe określające zasady udzielania bonifikat, a tylko jedno miasto na prawach powiatu w udzielonej odpowiedzi powołało się na zasadę równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych. Świadomość tej zasady i jej aplikacja jest więc dalece niezadowalająca. Efektem projektu są: Raport i interaktywna mapa transakcji.

Przekazaliśmy wsparcie 4 300 zł.