Zajęcia w Ośrodku dla Cudzoziemców w Dębaku
Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2019
mazowieckie