Wsparcie instytucjonalne stowarzyszenia
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Działania antydyskryminacyjne
2024
mazowieckie

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej zrzesza osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną w Polsce. Popularyzuje metody pracy z grupą w celu przeciwdziałania i reagowania na uprzedzenia, dyskryminację i przemoc międzygrupową. Podnosi kompetencje edukatorek i edukatorów antydyskryminacyjnych, uczy nauczycielki i nauczycieli jak dbać, żeby każde dziecko w szkole czuło się bezpieczne i nie było narażone na dyskryminację; zachęca decydentów i decydentki do tworzenia szkoły, w której równość jest “przedmiotem obowiązkowym”.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 15 000 zł. Środki te wesprą działalność stowarzyszenia m.in. przygotowanie i przeprowadzenie spotkania strategicznego i Walnego Zgromadzenia TEA, opłaceniu obsługi księgowej i kadr (2 miesiące), opłacenie wynagrodzenia osoby zarządzającej wirtualnym biurem TEA oraz zakup materiałów biurowych (działania w okresie od kwietnia do czerwca 2024 roku).