Wsparcie autorów wystawy Muzeum II Wojny Światowej w procesie sądowym dotyczącym zmian w kształcie wystawy
Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca
Aktywność obywatelska
pomorskie