Wolność, równość, tolerancja – akceptujemy, nie oceniamy
Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2019
dolnośląskie