Watchdog na Kaszubach 2020 – działania strażnicze sprawdzające wydatkowanie subwencji oświatowej na naukę języka kaszubskiego w szkołach województwa pomorskiego
Mateùsz Titës Meyer
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2020
pomorskie

Dzięki inicjatywie udało się ustalić, jaki procent subwencji oświatowej wydatkowany jest zgodnie z celem – na nauczanie języka kaszubskiego oraz jaki procent kwoty subwencji nie jest przekazywany z samorządów do szkół. Mateusz Meyer sprawdził 357 szkół w województwie pomorskim, złożył 432 wnioski o dostęp do informacji publicznej, przeanalizował 1152 stron dokumentów, przygotował szczegółowy raport i interaktywną mapę szkół. Działanie dotyczyło roku szkolnego 2018/19, w którym MEN przeznaczyło na ten cel niemal 134 mln zł, z czego tylko 30% zostało wydatkowane zgodnie z celem na naukę kaszubskiego.

W ramach inicjatywy powstał raport „Watchdog na Kaszubach 2020”.

Przekazaliśmy wsparcie 4 800 zł.