Ustanowienie rezerwatu przyrody Mała Puszcza Kleszczowska oraz edukacja przyrodnicza mieszkańców gminy i monitoring planu urządzenia lasu
Anna Treit
Aktywność obywatelska
2022
małopolskie

Inicjatywa społeczna Ratujmy kleszczowskie wąwozy postuluje, aby głos społeczeństwa był realnie uwzględniany w planach gospodarki leśnej. Grupa składa się z mieszkańców wioski Kleszczów zaniepokojonych nasilającymi się wycinkami w okolicznych lasach.

W ramach inicjatywy “Ustanowienie rezerwatu przyrody Mała Puszcza Kleszczowska” grupa planuje działania takie jak:
a) uzupełnienie inwentaryzacji przyrodniczych, które pomogą przekonać Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, że teren posiada walory przyrodnicze do objęcia go ochroną rezerwatową
b) podnoszenie świadomości ekologicznej i budowania postaw pro-przyrodniczych w lokalnej społeczności, ze szczególnych uwzględnieniem dzieci i młodzieży
c) monitoring i konsultacje społeczne nowego Planu Urządzenia Lasu (PUL) 2022-2031.

Przekazaliśmy wsparcie 4 900 zł.