Uodparniamy młodych ludzi w Polsce na radykalizację i ekstremizm
Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
Aktywność obywatelska
2019
cała Polska

Misją Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego jest uświadamianie ludziom w Polsce, szczególnie młodym, czym jest zjawisko radykalizacji i ekstremizmu, jakie niesie zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa i więzi społecznych, jak je rozpoznać i mu przeciwdziałać.

Radykalizację rozumiemy jako proces, w którym osoba lub grupa osób zaczyna przyjmować skrajną, opartą na różnych formach przemocy, ideologię lub przekonania.

W ramach inicjatywy Instytut Bezpieczeństwa Społecznego przeszkolił i wsparł grupę blisko 40 młodych ludzi w stworzeniu i przeprowadzeniu własnych mikro-kampanii mających na celu zapobieganie radykalizacji – ideologicznie motywowanej przemocy, werbalnej lub fizycznej, wobec innych.

Zobacz Praktyczny przewodnik: jak przeciwstawiać się radykalizacji w życiu codziennym

Przekazaliśmy wsparcie 39 563 zł.