Tour de Konstytucja PL, V Ogólnopolski Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
Aktywność obywatelska
2022
cała Polska

Podczas ogólnopolskiej akcji Tour de Konstytucja PL sędziowie, prokuratorzy, prawnicy i przedstawiciele organizacji społecznych docierają do najmniejszych miejscowości i rozmawiają z Polkami i Polakami o ich konstytucyjnych prawach. II edycja projektu w 2022 roku odbyła się pod hasłem “Z Europą nam po drodze”.  Ekipa Tour de Konstytucja odwiedziła 70 miejscowości.

Byliśmy w trasie łącznie 87 dni (od 4 czerwca do 27 sierpnia) i w tym czasie przejechaliśmy 12 tys. kilometrów. Odbyliśmy blisko 90 debat, w których wzięło udział blisko 250 prelegentów. Poruszaliśmy ważne społecznie tematy takie jak prawo do czystego środowiska, gwarancje godności, wolności, prawo do wolności słowa, prawo do informacji publicznej, prawo do rzetelnego sądu, do równego traktowania, prawo do edukacji i wiele innych tematów. Podczas naszych spotkań rozdaliśmy ok. 14 tys. egzemplarzy Konstytucji 4 tys. publikacji promujących Unię Europejską.

Zobacz, czym jest Tour de Konstytucja

V Kongres Ruchów Demokratycznych to wydarzenia ogólnopolskie dla aktywistów z grup formalnych i nieformalnych, przedstawicieli sądownictwa, prokuratur oraz adwokatury, a także ludzi kultury i innych liderów opinii. Temat przewodni: jakie powinno być państwo obywatelskie w oparciu o wartości konstytucyjne.

Przekazaliśmy wsparcie 54 568 zł.