System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy/wójtem
Grzegorz Krakowiak
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022

Grzegorz Krakowiak systematycznie sprawdza  strony Urzędu Gminy, Biuletyn Informacji Publicznej, a także strony portalu zamówień publicznych i jednostek Urzędu Gminy. W razie wątpliwości zwraca się z prośbą o wyjaśnienia do władz gminy w trybie dostępu do informacji publicznej lub prawa prasowego. Prowadzi portal www.mierzyn.pl, w którym publikuje informacje ważne dla
mieszkańców. W ramach wsparcia z Funduszu Obywatelskiego tworzy bazę umów zawieranych przez urząd gminy/miasta, która jest dostępna na stronie https://jawneumowy.pl/.

Celem projektu jest zbudowanie narzędzia internetowego – bazy danych o dotychczas (5 lat wstecz) podpisanych umowach z osobami i firmami w Gminie Dobra (Szczecińska) w woj. zachodniopomorskim. Do tej bazy dodana ma być wyszukiwarka, która pozwoli z setek (a może tysięcy pozycji) wybrać/znaleźć/wyfiltrować te, które spełniają określone kryteria lub dotyczą określonej osoby/firmy. 

Przekazaliśmy wsparcie 2307 zł.