Stalowa Wola zieloną stolicą jawności; Działania strażnicze w służbie ochrony dziedzictwa przyrodniczego gminy Stalowa Wola
Stowarzyszenie "Nasze Miasto"
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
podkarpackie

Stowarzyszenie Nasze Miasto walczy o jawność i transparentność lokalnych instytucji w Stalowej Woli, pokazuje kulisy zarządzania miastem; docieka, na co urzędnicy wydają publiczne pieniądze i wygrywa sądowe batalie z władzą o dostęp do informacji publicznej. Współpracuje z lokalnymi mediami, informuje mieszkańców za pomocą facebookowego fanpage’a (www.facebook.com/NaszeMiastoStW) i  strony internetowej www.nasze-miasto.org.pl. Prowadzi kampanię informacyjną o środowisku, edukuje i działa na rzecz zieleni miejskiej, docierając do jej miłośników i obrońców;  organizuje spotkania tematyczne w terenie, zbiera i publikuje informacje na temat wycinek i nasadzeń drzew w gminie Stalowa Wola.

Od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r. Stowarzyszenie prowadzi inicjatywę “Stalowa Wola zieloną stolicą jawności”. Głównym celem projektu jest działalność strażnicza poprzez składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej do Urzędu Miasta, spółek komunalnych, Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Agencji Rozwoju Przemysłu czy innych podmiotów współpracujących w celu uzyskania rzetelnej wiedzy na temat projektowanych i realizowanych przez lokalną władzę działań w obszarze nowo powstałego Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro – Park Stalowa Wola.

Chcemy pozyskiwać informacje na temat aktualnych prac rębnych dokonywanych przez Nadleśnictwo oraz kosztów ze sprzedaży drewna, jego ilości, eksportu za granicę. Chcemy stworzyć również raport dotyczący działek, wobec których RDLP w Lublinie, wydała decyzje zezwalającej na trwałe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji na wniosek gminy Stalowa Wola w latach 2015-2022. Dane, które chcemy pozyskać, będą dotyczyć też realizowania założeń i terminowości zapisów specustawy, zamiany nieruchomości gruntowych, zagrożeń środowiskowych. Swoje działania w obszarze UDIP przełożymy na informowanie mieszkańców o uzyskanych danych poprzez stronę www, media tradycyjne oraz media społecznościowe (Facebook, YouTube).  Aby dotrzeć do szerszego grona mieszkańców, widzimy potrzebę inicjowania bezpośrednich spotkań mieszkańców z ekspertami, NGO, dziennikarzami. Uzupełnieniem tego będzie organizowanie rozmów online. Nasze działania doprowadzą do większej świadomości mieszkańców, przejrzystości, zwiększenia transparentności w zagrożonym degradacją środowisku naturalnym. Pomiędzy powyższymi działaniami będziemy prowadzić działalność strażniczą w podstawowych obszarach naszej działalności poprzez składanie wniosków UDIP do jednostek samorządowych, spółek, instytucji publicznych i prowadzenie kampanii informacyjnych.

W 2023 r. przekazaliśmy dofinansowanie w wysokości 33 000 zł.

 

W latach 2022-2023 Stowarzyszenie realizowało inicjatywę “Działania strażnicze w służbie ochrony dziedzictwa przyrodniczego gminy Stalowa Wola”

Tylko w 2022 roku podjęliśmy wiele inicjatyw o charakterze proekologicznym oraz spraw sądowo-administracyjnych dotyczących wniosków składanych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W zeszłym roku złożyliśmy łącznie 60  takich wniosków. Złożyliśmy również 11 skarg na decyzje i bezczynność do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Warszawie i Rzeszowie oraz 3 do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  Rok 2022 obfitował w niemałe  sukcesy. Przed Sądami Administracyjnymi udało nam się wywalczyć  5 korzystnych wyroków na bezczynność i decyzje m.in. Nadleśnictwa Rozwadów, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Miejskiego Zakładu Komunalnego, Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola oraz 2 korzystne rozstrzygnięcia przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Od samego początku współpracujemy z lokalnymi mediami, czego rezultatem było 15 artykułów, wywiadów i wzmianek w samym zeszłym roku. Złożyliśmy 3 wnioski do Wojewody Podkarpackiego w sprawie działania Rady Miejskiej oraz 3 skargi do Komisji Skarg Wniosków i Petycji o przeprowadzenie kontroli w Piłkarskiej Spółce Akcyjnej w obszarze nagród i stypendiów sportowych.

Dużo się działo w obszarze lokalnej przyrody. Władze miasta objęły ochroną kolejne drzewa tj. 2 wiekowe wierzby białe, o co wnioskowaliśmy za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego do Prezydenta Miasta. Na przestrzeni ostatniego roku zorganizowaliśmy 4 wycieczki przyrodnicze do najcenniejszych terenów zielonych w naszej gminie – przede wszystkim wędrowaliśmy wzdłuż rzeki San oraz błoni nadsańskich czy spacerowaliśmy po lesie. Przeprowadziliśmy 4 spotkania w bibliotece, gdzie publikowaliśmy filmy o tematyce przyrodniczej, rozmawialiśmy o drzewach i ptakach. Na nasz wniosek Urząd Miasta zamontował na budynkach urzędu budki lęgowe dla jerzyków, dokonano również pielęgnacji dwóch wiekowych topoli, które obecnie są kandydatami na pomniki przyrody. Po raz pierwszy obchodziliśmy w naszej gminie Święto Pylącej Topoli, interweniowaliśmy w sprawie wycinek drzew oraz zwiększenia liczby nasadzeń.

W ostatnim roku kilka ważnych spraw sądowych zakończyło się dla nas pozytywnie. Pierwsza wygrana dotyczy kosztów oraz ilości sprzedanego drewna przez Nadleśnictwo Rozwadów. Dwie kolejne zapadły w sprawie Miejskiego Zakładu Komunalnego, gdzie zaskarżyliśmy bezczynność tej miejskiej spółki w sprawie ujawnienia umów na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz w zakresie zieleni miejskiej i zadrzewień. Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekł, że obydwie umowy podlegają pełnej transparentności. Te trzy wyroki są dla nas największym sukcesem zeszłego roku.

Stowarzyszenie zaskarżyło decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa Rozwadów dot. odmowy udostępnienia informacji o ilości drewna, jaka została sprzedana oraz łącznej kwoty netto sprzedaży pozyskanego drewna. Decyzję Nadleśniczego uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie – dzięki temu wiemy, że przychód netto ze sprzedaży drewna przez Nadleśnictwo Rozwadów w latach 2020-2021 wyniósł 33,5 mln zł.

W 2022 roku przekazaliśmy wsparcie w wysokości 29 000 zł z Funduszu Watchdogów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.