Stalowa Wola zieloną stolicą jawności; Działania strażnicze w służbie ochrony dziedzictwa przyrodniczego gminy Stalowa Wola
Stowarzyszenie "Nasze Miasto"
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
podkarpackie

Od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r. Stowarzyszenie Nasze Miasto prowadziło – w ramach inicjatywy „Stalowa Wola zieloną stolicą jawności” – działania strażnicze m.in. poprzez składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej do jednostek samorządowych, spółek, instytucji publicznych, prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych przed SKO, WSA oraz NSA w związku z odmowami udzielenia odpowiedzi oraz prowadzenie działań informacyjnych  skierowanych do mieszkańców. W trakcie trwania projektu Stowarzyszenie wygrało sprawę sądową w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym oraz trzy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Dzięki tym działaniom mieszkańcy będą mieć łatwiejszy dostęp do informacji publicznej w obszarze wydatkowania środków publicznych. Stowarzyszenie od początku inicjatywy pozyskiwało informacje dotyczące działania magistratu w obszary przyrodnicze zlokalizowane na terenie gminy.  Udało mu się pozyskać informacje od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rozwadów dotyczące ilości wyciętego drewna oraz zysków ze sprzedaży drewna na przestrzeni ostatnich lat.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 1890 zł.

W latach 2022-2023 Stowarzyszenie Nasze Miasto realizowało inicjatywę „Działania strażnicze w służbie ochrony dziedzictwa przyrodniczego gminy Stalowa Wola”

Tylko w 2022 roku podjęliśmy wiele inicjatyw o charakterze proekologicznym oraz spraw sądowo-administracyjnych dotyczących wniosków składanych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W zeszłym roku złożyliśmy łącznie 60  takich wniosków. Złożyliśmy również 11 skarg na decyzje i bezczynność do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Warszawie i Rzeszowie oraz 3 do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  Rok 2022 obfitował w niemałe  sukcesy. Przed Sądami Administracyjnymi udało nam się wywalczyć  5 korzystnych wyroków na bezczynność i decyzje m.in. Nadleśnictwa Rozwadów, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Miejskiego Zakładu Komunalnego, Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola oraz 2 korzystne rozstrzygnięcia przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Od samego początku współpracujemy z lokalnymi mediami, czego rezultatem było 15 artykułów, wywiadów i wzmianek w samym zeszłym roku. Złożyliśmy 3 wnioski do Wojewody Podkarpackiego w sprawie działania Rady Miejskiej oraz 3 skargi do Komisji Skarg Wniosków i Petycji o przeprowadzenie kontroli w Piłkarskiej Spółce Akcyjnej w obszarze nagród i stypendiów sportowych.

Dużo się działo w obszarze lokalnej przyrody. Władze miasta objęły ochroną kolejne drzewa tj. 2 wiekowe wierzby białe, o co wnioskowaliśmy za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego do Prezydenta Miasta. Na przestrzeni ostatniego roku zorganizowaliśmy 4 wycieczki przyrodnicze do najcenniejszych terenów zielonych w naszej gminie – przede wszystkim wędrowaliśmy wzdłuż rzeki San oraz błoni nadsańskich czy spacerowaliśmy po lesie. Przeprowadziliśmy 4 spotkania w bibliotece, gdzie publikowaliśmy filmy o tematyce przyrodniczej, rozmawialiśmy o drzewach i ptakach. Na nasz wniosek Urząd Miasta zamontował na budynkach urzędu budki lęgowe dla jerzyków, dokonano również pielęgnacji dwóch wiekowych topoli, które obecnie są kandydatami na pomniki przyrody. Po raz pierwszy obchodziliśmy w naszej gminie Święto Pylącej Topoli, interweniowaliśmy w sprawie wycinek drzew oraz zwiększenia liczby nasadzeń.

W ostatnim roku kilka ważnych spraw sądowych zakończyło się dla nas pozytywnie. Pierwsza wygrana dotyczy kosztów oraz ilości sprzedanego drewna przez Nadleśnictwo Rozwadów. Dwie kolejne zapadły w sprawie Miejskiego Zakładu Komunalnego, gdzie zaskarżyliśmy bezczynność tej miejskiej spółki w sprawie ujawnienia umów na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz w zakresie zieleni miejskiej i zadrzewień. Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekł, że obydwie umowy podlegają pełnej transparentności. Te trzy wyroki są dla nas największym sukcesem zeszłego roku.

Stowarzyszenie zaskarżyło decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa Rozwadów dot. odmowy udostępnienia informacji o ilości drewna, jaka została sprzedana oraz łącznej kwoty netto sprzedaży pozyskanego drewna. Decyzję Nadleśniczego uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie – dzięki temu wiemy, że przychód netto ze sprzedaży drewna przez Nadleśnictwo Rozwadów w latach 2020-2021 wyniósł 33,5 mln zł.

W 2022 roku przekazaliśmy wsparcie w wysokości 29 000 zł z Funduszu Watchdogów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.