Spotkajmy się w drodze po równość
My rodzice
Prawa osób LGBT+
2019
cała Polska

W Polsce systematycznie buduje się ruch rodzicielski, sojuszniczy LGBTQIA i powstają lokalne inicjatywy, dzięki którym można udzielić wsparcia w miejscu zamieszkania.

My, Rodzice – stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA zorganizowało i przeprowadziło szkolenie dla liderów lokalnych grup rodziców i sojuszników,  którzy cyklicznie dyżurują w poszczególnych miastach i rozmawiają z nowo przybyłymi członkami rodzin osób LGBTQIA. Celem szkolenia była profesjonalizacja pomocy, zdobycie nowych umiejętności i wypracowanie narzędzi interpersonalnych. W ramach inicjatywy zbudowano nową stronę internetową stowarzyszenia www.myrodzice.org, która stanowi źródło informacji dla osób szukających wsparcia

Przekazaliśmy wsparcie 10 000 zł.